Mere suzbijanja korova u organskoj proizvodnji voća i povrća

Mere suzbijanja korova u organskoj proizvodnji

Korovi mogu da prouzrokuju velike probleme, bilo da uzgajate voće ili povrće. Upravo zbog ovoga, veoma je bitno plod zaštititi od korova na vreme. 

Kako je korove teško u potpunosti eliminisati, to ne treba ni da vam bude cilj. Cilj treba da bude jednostavno suzbijanje korova. U konvencionalnoj proizvodnji, korovi se mogu suzbiti na nekoliko načina.

Ipak, proces suzbijanja korova u organskoj proizvodnji je malo komplikovaniji. Uz malo znanja i posvećenosti, problem je ipak moguće rešiti. Otkrijte kako da suzbijete korove koji bi ugrozili vaše biljne kulture, čak i u organskoj proizvodnji. 

Šta je organska proizvodnja?

Pre svega, potrebno je definisati organsku proizvodnju. Organska proizvodnja je naziv za sistem održive poljoprivrede. Ova vrstapoljoprivrede bazirana je na veoma visokom poštovanju ekoloških principa.

Oni se ogledaju u racionalnom korišćenju resursa, upotrebi obnovljivih izvora energije i očuvanju prirodne raznolikosti. Zaštita životne sredine još jedan je važan motiv ove vrste proizvodnje. 

Kako se celokupna proizvodnja zasniva na prirodnim postupcima i sredstvima, upotreba sintetizovanih sredstava je ili ograničena ili potpuno eliminisana. 

Da li su svi korovi štetni?

Korovske biljke su veoma problematične. Kada se pojave, one postaju konkurencija glavnim vrstama. Bore se sa njima za hranu, vodu, svetlost i prostor. 

Još jedan razlog zašto ih ne želite u svom voćnjaku ili povrtnjaku jeste pojava insekata. Korovi mogu biti domaćini insektima i preneti bolesti gajenim biljkama

Ipak, vredi napomenuti da nisu svi korovi štetni. Neki korovi mogu biti dobar izvor organske materije i služiti kao zeleno đubrivo. Zbog toga se formiraju eko-koridori slobodno rastućih biljaka. 

One štite zemljište od erozije i doprinose diverzifikaciji. 

Održavanje čistoće 

Preventivne mere uvek su najbolje kada je u pitanju suzbijanje korova. Jedna od njih jeste upravo održavanje čistoće u voćnjaku ili povrtnjaku. Pravilan plodored pomaže suzbijanju korova i sprečava pojavu bolesti i štetočina

Kada je odrćavanje čistoće u pitanju, važno je obratiti pažnju na ekonomsko dvorište, farmu, skladišta stočne hrane, kao i objekat za čuvanja poljoprivrednih mašina. Na ovaj način, voćnjak i povrtnjak su uredni i šanse da se korov pojavi su znatno snižene.

Đubrenje

Đubrenje je još jedna metoda kojom se može uticati na suzbijanja korova u organskoj proizvodnji. Pored njegove važnosti za zemljište i kulturu koja se gaji, đubrivo je odlično rešenje i za ovaj problem.

Tako što utiče na pravilan rast gajene biljke i na njeno povećanje, đubrivo ne ostavlja korovu neophodan prostor za razvoj. 

Organski malč

Pravilna kombinacija agrotehničkih i mehaničkih mera dovodi do suzbijanja korova. Jedna mehanička mera koju možete upotrebiti jeste organsko malčiranje

Malčiranje se može obaviti uz pomoć slame, livadskog sena, fotorazgradive folije, strugotine drveta ili malč papira. Organski malč je idealan za regulaciju vlažnosti zemljišta i njegove temperature. 

Na ovaj način, malč otežava rast korovu i pomaže da se količina organske materie u zemljištu poveća. 

Ručno suzbijanje

U povrtarstvu, korove je moguće i ručno odstraniti. Ovo se lako može obavitina dva načina – okopavanjem i košenjem. Ipak, ovo je dobra metoda samo ako se seme još uvek nije formiralo. 

Takođe, gajenjem međuuseva može se uticati na suzbijanja korova u organskoj proizvodnji. 

Pored toga što uspešno suzbijaju korove, međuuseevi su odlični i za veći prinos i sprečavanje pojave bolesti i štetočina. 

Sendvič sistem

S druge strane, u voćarstvu, popularan način za suzbijanje korova je takozvani sendvič sistem. Ovde, korovi se ne uništavaju već se koriste za dobrobit voćnjaka.

Obrađuje se uzak pojas uz red voćki, dok se međuredni prostor prepušta korovu. Kada se ovaj korov kosi, materija ostaje na zemljištu i hrani ga. 

Solarizacija 

Da bi se uništili semnski korovi, preporučuje se solarizacija. Ova metoda korisna je za povrće i za jagodasto voće. Solarizacija je prekrivanje vlažnog zemljišta polietilenskom folijom. Ova folija služi za stvaranje što viših temperatura tokom toplih meseci. 

Na taj način, efikasno se uništava seme korova. Ipak, nakon što se skine polietilenska folija, posao nije završen. Zemljište je, nakon ove metode, potrebno obraditi. 

Potrebno je napomenuti da, usled visokih temperatura i isparavanja, solarizacija može nekada promeniti svojstva zemljišta.

Bioherbicidi

Kako govorimo o organskoj proizvodnji, neće vam biti dozvoljena upotreba bilo kojih bioherbicida u voćnjaku ili povrtnjaku. Samo oni bioherbicidi koji se zasnivaju na upotrebi jedinjenja koja dolaze od biljaka, životinja ili mikroorganizama su dozvoljeni. 

Na primer, da biste se rešili korova na organski način možete koristiti preparate na bazi kukuruzovog glutena. Pored toga, u obzir dolaze i jabukovo sirće i ulje karanfilića, cimeta i limuna. 

Za suzbijanje jednogodišnjih korova, može se koristiti i slana voda. Takođe, biljojedi i predatori mogu biti efikasni u uništavanju korova. 

Korovi mogu donesti mnoge bolesti i zaraze u vaš voćnjak ili povrtnjak. Da biste to sprečili, korove je neophodno tretirati na vreme. Uz ove jednostavne savete, brzo ćete reštiti ovaj problem i nastaviti vašu besprekornu organsku proizvodnju.

Facebook
Twitter
LinkedIn