Mašine u Voćarstvu i Vinogradarstvu

vinograd

Značaj uvođenja mašina u voćarstvo i vinogradarstvo

Uvođenje savremene poljoprivredne mehanizacije ima sve važniju ulogu u poljoprivredi, budući da je fizička radna snaga sve skuplja i sve manje je ima.

Modernizacija je od izuzetnog značaja u svim granama poljoprivrede. U ovom tekstu ćemo se pozabaviti učinkom savremenih mašina u voćarstvu i vinogradarstvu.

Korišćenje savremenih mašina u voćarstvu i vinogradarstvu dovodi do:

 • Zamene napornog fizičkog rada,
 • Povećanja produktivnosti rada,
 • Kvaliteta radnih operacija,
 • Olakšanog rada oko rukovanja mašinom.

U voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji su gotovo potpuno mehanizovane sledeće tehnološke operacije: osnovna i dopunska obrada zemljišta, đubrenje i zaštita. Delimično su mehanizovane rezidba i sadnja, a uglavnom ručno se obavlja npr. berba jabučastog voća.

Opremljenost modernim mašinama za voćarstvo i vinogradarstvo, omogućava izvođenje osetljivih tehnoloških operacija (zaštita, berba, transport) u kratkom agrotehničkom roku sa malim brojem ljudi, uz očuvanje kvaliteta voćnih plodova i grožđa i očuvanje životne okoline. Savremena mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu jedan je od najvažnijih činilaca u uspešnom održavanju sadašnjih i podizanju novih modernih zasada. Razvoj i uvođenje savremene mehanizacije u voćarsko-vinogradarsku proizvodnju je ključni faktor za uvođenje novih uspešnih tehnologija.

Traktori u voćarstvu i vinogradarstvu\

Traktor je višenamensko vozilo koje:

 • Može da učestvuje u saobraćaju, te tako uz pomoć prikolica da služi za transport voća i grožđa,
 • Može da bude vučno-pogonska mašina sa širokom primenom u poljoprivredi,
 • Može da predaje mehaničku energiju priključnim poljoprivrednim mašinama itd.

Pri izboru traktora za voćnjak ili vinograd treba uzeti u obzir širinu redova, visinu krošnji i druge dimenzionalne zahteve. 

Mašina se mora slobodno kretati između redova voćaka ili vinove loze, a da pritom ne vrši pritisak na sloj korena, jer je, na primer, grožđe veoma osetljivo na stanje zemljišta – zahteva redovno olabavljivanje i malčiranje. Dakle, pri izboru traktora za voće nisu važne samo dimenzije – dužina, širina, visina, već i težina mašine. 

Uža mašina i šire gume

Traktor je odgovoran za trećinu  prinosa u voćnjaku ili vinogradu. Njime se vrši kosidba trave nekoliko puta godišnje, tretiranje herbicidima, okopavanje, vučenje prikolice prilikom berbe plodova itd. U vinogradima i voćnjacima, posle određenog vremenskog perioda, takav intenzitet prolaska mašina rezultira sabijanjem zemlje i to  ne samo ispod točkova već i na dubini od 50 cm. Shodno tome, postoje problemi sa vodopropusnošću, povećavajući rizik od suše. Kako bi se smanjilo sabijanje tla u vrtovima i vinogradima, stručnjaci preporučuju postavljanje širih traktorskih guma.

Konverzije gumenih lanaca za traktore (uglavnom za vinogradarstvo) takođe pomažu u smanjenju opterećenja na tlu. S obzirom na to da se grožđe obično nalazi na brdima, poželjno je da težište tehnike bude prilično nisko. Ovo će sprečiti njegovo prevrtanje. Upotreba gumenih lanaca u ovom slučaju je mnogo sigurnija i udobnija opcija za traktor.

Minimalni radijus 

Prilikom odabira voćnjačkog ili vinogradarskog traktora važno je obratiti pažnju na radijus okretanja. Ograničeni prostor za glavu zahteva traženje mašine sa minimalnim radijusom okretanja. Osim toga, mali radijus okretanja štedi gorivo. Po pravilu, dobro rešenje ovog problema nalazi se u posebnim traktorima uz pomoć povećanih uglova točkova.

Jačina mašine

Radovi na razmaku redova (otpuštanje, obrada tla, malčiranje itd), prskanje, nega i orezivanje grožđa, proređivanje, berba – svi se mogu obaviti različitim priključcima. Iz toga sledi da traktor mora biti moćan.

Snaga hidraulike

Kao tipičnu grešku pri izboru traktora, stručnjaci ukazuju na račune na kojima se pojavljuje samo snaga mašine. Međutim, snaga zglobnog vratila i snaga hidraulike (pumpa za ulje) su važni za efikasan rad opreme. Previše zavisi od performansi hidraulike, a ovim traktorima su potrebne hidraulične pumpe visokih performansi. Stabilan rad velikih količina ugrađene i povezane opreme koja se koristi u savremenom voćarstvu i vinogradarstvu zahteva pumpe kapaciteta najmanje 65 l/min, često sa dodatnim sistemom za hlađenje. 

Takođe, traktor treba da bude opremljen sa što je moguće više hidrauličnih otvora – napred, pozadi i sa strane mašine. U vrtlarstvu mnoge opremljene mašine hidraulički pokreću radna tela – orezivanje, ravnanje, uklanjanje lišća i druge operacije se izvode prvenstveno sa mašinama dizajniranim za stabilan hidraulički protok visokih performansi.

Priključne mašine

U voćarstvu i vinogradarstvu postoji mnogo mašina koje pokreće prenosno vratilo traktora. Prskalica je jedna od najvažnijih. U industriji voća i grožđa glavni deo radnih prelaza opreme se precizno prska, što znači da se za rad traktora moraju uzeti u obzir karakteristike priključnog vratila. Traktori sa nezavisnim zglobnim vratilom su pouzdaniji (koristeći poseban disk kvačila ili kvačilo sa više diskova u uljnoj kupki).

Priključne mašine za rad u voćnjacima i vinogradima su:

 • Mašine za obradu zemljišta: plugovi, mašine za rigolovanje, podrivači, tanjirače, drljače, kultivatori;
 • Mašine za iskop rupa i sadnju;
 • Mašine za đubrenje: rasturači stajnjaka i mineralnih đubriva;
 • Mašine za zaštitu bilja: prskalice, rasprskivači, orošivači (atomizeri), zaprašivači, zamagljivači;
 • Mašine za rezidbu i usitnjavanje rezidbenih ostataka i
 • Mašine za berbu voća i grožđa.

„AGRO CESLA“ Vam nudi pomoć u vezi sa svim pitanjima vezanim za izbor i kupovinu modernih, kvalitetnih i najboljih mašina u voćarstvu i vinogradrstvu. Pozovite nas.

Facebook
Twitter
LinkedIn