Vučene Prskalice

Prskalice

Vučene prskalice su uređaji koji nam omogućavaju jednostavno rukovanje i pravilnu kontrolu izvođenja radova na zaštiti bilja i đubrenju na poljoprivrednom zemljištu. S obzirom na njihov značajan kapacitet, omogućen nam je rad na velikim površinama zemljišta sa visokim učinkom. Precizne mlaznice, ventili za regulaciju, pumpa i dodatna oprema mašine koja se nalazi na prskalici, garantuju dobar kvalitet izvođenja predviđenih radova pri optimalnom korišćenju sredstava za zaštitu bilja.

Uprkos stvarnom poboljšanju efikasnosti proizvodnje postignutom u poslednjih nekoliko decenija, ipak se i danas gubi oko 25% svetske poljoprivredne proizvodnje usled napada useva od strane parazita.

Da bi se zaštitili usevi, evidentan je kontinuirani napredak hemijskih i fitomedicinskih istraživanja, koji su doveli do sve efikasnijih proizvoda za zaštitu useva od štetočina i korova.

Nažalost, česta neoprezna i nestručna upotreba ovih sredstava uzrokuje štetu za ljude i životinje i za životnu sredinu uopšteno, i dovodi do neopravdanog nagomilavanja hemijskih ostataka u prehrambenim proizvodima.

Značaj mašina za distribuciju sredstava za zaštitu bilja je često podcenjen. Ljudi su skloni da vučene prskalice više posmatraju kroz prizmu njihove cene ili operativnih mogućnosti, nego kroz procenu uticaja na životnu sredinu u otimalnom upravljanju i kao tehničko-operativni tip, koji bi mogao da reši mnoge od napred navedenih problema.

Prskalice

Vrste prskalica

Postoji mnogo vrsta prskalica koje se koriste za fitosanitarne tretmane. Mi ćemo razmotriti neke od podela.

 • Podela prskalica prema njihovoj upotrebi.

Neke se koriste na zeljastim usevima, a neke za prskanje drveća (gde sila gravitacije postaje prepreka koju kapljice treba da savladaju).

 • Podela prema mogućnosti distribucije različitih oblika tečnosti. 

To se odnosi na rastvore, emulzije i suspenzije.

 • Podela prema veličini i načinu korišćenja.

Postoje ručne, nošene, vučene i samohodne prskalice.

 • Podela prema načinu sklapanja grane.

Postoje prskalice sa mehaničkom ili hidraulično sklopivom granom.

 • Podela prema radnom zahvatu.

Radni zahvati kod vučenih prskalica su 12, 15, 18, 21 i 24 metra. 

Glavne komponente prskalice

Osnovne komponente prskalica su:

 • Ram,
 • Rezervoari,
 • Pumpa,
 • Tela za regulaciju i kontrolu protoka,
 • Priključne cevi, slavine i sistemi za filtriranje,
 • Instrumenti za merenje, pritisak i protok,
 • Uređaji za točenje ili drobljenje smeše.

Glavni rezervoar prskalice ima kapacitet:

10-25 litara u malim modelima koji se nose na ramenu,

150-300 litara za mašine sa dva točka koje će biti povezane s traktorom,

300-1.000 litara kod modela koje nose traktori,

600-3.000 litara kod modela vučenih prskalica i 

2.000-6.000 litara kod najsavremenijih samohodnih modela.

U novijim mašinama često postoje i dodatni rezervoari, kako što su npr. rezervoar za  prethodno mešanje (takozvani rezervoar za „mašinsko pranje“) i još jedan mali rezervoar (poznat pod nazivom „ručno pranje“).

Na svim novijim prskalicama mora da postoji rezervoar opremljen slavinom, koja sadrži najmanje 15 litara čiste vode, koji omogućava operateru da opere ruke nakon intervencije na mašini, kao i za korišćenje u hitnim slučajevima (kontakt smeše sa očima ili licem).

Merni i kontrolni instrumenti instalirani na prskalicama i na mašinama za zaštitu useva su: manometri, merači protoka, pretvarači pritiska, senzori brzine i dr. Oni čine ključne elemente za pravilnu distribuciju proizvoda sredstava za zaštitu bilja, posebno u cilju održavanja tačnih količina njihovog raspoređivanja po jedinici površine.

Takođe, na novim prskalicama je sve češće korišćenje elektronskih kontrolnih sistema, gde je pumpa povezana direktno na prenos snage traktora i gde jedna elektronska upravljačka jedinica kontroliše pritisak dovoda u mlaznice pomoću senzora i uređaja za otkrivanje brzine napredovanja (mali magneti na točku traktora, optički sistemi, radar itd). Posebno se ističu moderni sistemi i kompjuteri italijanskog proizvođača ARAG.

Po čemu je čuvena kompanija ARAG?

Kompanija ARAG je osnovana 1976. godine u Italiji. Danas ima tri podružnice sa sedištem u inostranstvu – u Australiji, Argentini i Brazilu – i zapošljava preko 400 ljudi.

ARAG je kompanija koja je vodeća u dizajniranju na polju dodataka za prskanje i stvorila je više od 4500 artikala za svetsko poljoprivredno tržište.

Ova kompanija proizvodi najkompletniji asortiman komponenata koji postoje u pogledu dodataka za prskanje, među koje spadaju: GPS i računarski sistemi za nadzor, mlaznice, poklopci, ventili, filteri i td.

Sve vučene prskalice JarMet, koje su u ponudi firme “AGRO CESLA” mogu biti opremljene modernim sistemima i kompjuterima italijaskog proizvođača ARAG. 

Najčešći tipovi mlaznica su:

 • u obliku lepeze;
 • dvostruki ventilator;
 • šuplji konus;
 • puni konus;
 • ogledalo sa širokim uglom;
 • mlaznica sa nekoliko ravnih mlaznica.

Izbor vrste i materijala mlaznice je veoma važan i na izbor utiču sledeči činioci:

 •  vrste gajenih useva;
 •  klimatski uslovi u kojima se vrši prskanje;
 •  učestalost upotrebe mašine za prskanje;
 •  karakteristike mašine i njene operativne potrebe;
 •  potrebe poljoprivrednika.

Generalno je preporučljivo da se prilikom kupovine prskalice napravi kalibracija (ispravno podešavanje) i na osnovu tipa mlaznice odaberu vrsta i materijal za tretiranje.

Upotreba lične zaštitne opreme prilikom prskanja je od suštinskog značaja, kako prilikom pripreme smeše za prskanje, tako i u toku same faze obrade useva.

Redovno ispravno održavanje, servisiraanje i čišćenje, kao i pravilna konzervacija prskalica za zimski period, od presudne su važnosti za njihov dug radni vek.

„AGRO CESLA“ Vam nudi pomoć u vezi sa svim pitanjima vezanim za izbor i kupovinu modernih, kvalitetnih i najboljih vučenih prskalica. Pozovite nas.

Facebook
Twitter
LinkedIn