Subirigacija – Sistem za podnavodnjavanje

Sistemi za podnavodnjavanje

Sistem za podnavodnjavanje ili subirigacija, može biti povoljan sistem za zalivanje ratarskih useva iu kontrolisanim okruženjima kao što su rasadnici biljaka, komercijalni staklenici, pa čak i hidroponski sistemi.

Međutim, posebno u sistemima za uzgoj useva na otvorenom, tip zemljišta, propusnost, nivo vode i klimatski uslovi moraju biti jedinstveno prilagođeni da podrže sistem za podnavodnjavanje. Čak i kada to urade, optimizacija sistema za podnavodnjavanje može biti komplikovana za projektovanje i upravljanje.

Dakle, evo šta uzgajivači treba da znaju o instaliranju i upravljanju podnavodnjavanjem kao sistemom zalivanja po izboru.

Podnavodnjavanje: šta je i kako funkcioniše?

U poljoprivrednim poljima, podnavodnjavanje se postiže podsticanjem nivoa vode da raste ili snižava. Ali podnavodnjavanje ne preplavljuje polje do nivoa tla, kao što se dešava u sistemima za navodnjavanje poplavom ili brazdom. Zbog toga, podnavodnjavanje se obično ne nalazi u aridnim ili polusušnim sistemima, jer još uvek treba da bude dovoljno vlage da bi seme klijalo na površinskom nivou. U stvari, oblasti kojima je potreban visok nivo drenaže da bi se mogle obraditi su dobri kandidati za sistem za podnavodnjavanje, jer ista mreža drenažnih cevi i pločica postavljena za odvođenje viška vode iz zemlje takođe može bitiprenamenjen za dodavanje vode kada rast biljaka zahteva navodnjavanje.

Podnavodnjavanje naspram površinskog navodnjavanja: razlika

Razlika između podnavodnjavanja i površinskog navodnjavanja je da se u slučaju podnavodnjavanja voda kreće do zone korena biljke. Za razliku od površinskog sistema navodnjavanja, voda se spušta u zonu korena biljke.

Sve druge vrste sistema za navodnjavanje osim podnavodnjavanja, uključujući prirodnu kišnicu, ostvaruju se površinskim navodnjavanjem. Površinsko navodnjavanje se ponekad meša sa podnavodnjavanjem, ali to je zapravo metod površinskog navodnjavanja, a ne podnavodnjavanja. U slučaju podzemnog navodnjavanja, linije za navodnjavanje kap po kap su zakopane odmah ispod gornje površine tla, ali voda se i dalje isporučuje dole prema korenima biljaka.

Podnavodnjavanje u sistemima poljskih useva

Podnavodnjavanje u sistemima poljskog ratarstva kontroliše se dodavanjem ili dreniranjem vode iz podzemnih voda, što podiže ili snižava nivo podzemnih voda. Poljoprivrednici koriste sistem cevi, drenažnih pločica, pumpi i ventila da kontrolišu izlazak i ulazak vode u sistem podzemnih voda.

Pošto podnavodnjavanje zavisi od toga da voda može da prodre kroz tlo, ovaj sistem funkcioniše samo u određenim tipovima zemljišta i uslovima na terenu. Zemljište treba da bude visoko propusno, sa dobrim kapilarnim delovanjem koje podstiče vodu da se brzo kreće gore, kao i bočno. Slojevi mulja ili gline u zemljištu nisu pogodni za podnavodnjavanje jer ovi slojevi imaju tendenciju da usporavaju kapilarno podizanje i postaju nepropusni. S druge strane, vrlo fino, peščano ilovasto gornje zemljište koje nema sloj nepropusnog podzemlja generalno ne podržava dovoljnu propusnost da podrži potrebe za navodnjavanjem useva.

Prednosti podnavodnjavanja

Čuva vodu i hranljive materije

Posebno u komercijalnim operacijama u staklenicima gde se voda i rastvori hranljivih materija mogu lako uhvatiti i uskladištiti za ponovnu upotrebu, podnavodnjavanje je sistem sa visokim resursima. Kod poljskog useva zavisi od vrste podnavodnjavanja. Međutim, postoje dizajnerska rešenja za hvatanje oticanja vode za pod-navodnjavanje čak iu sistemu poljske kulture.

Podnavodnjavanje štedi radnu snagu

Jednom kada je sistem postavljen, metode podnavodnjavanja su veoma efikasne u radu. Obično zahtevaju samo praćenje nivoa podzemne vlage, podatke koji se mogu prikupiti na daljinu korišćenjem senzora vlage u zemljištu, otvaranje i zatvaranje drenažnih pločica i potencijalno uključivanje i isključivanje pumpi.

Podnavodnjavanje se može koristiti kao drenažni sistem

Sistemi za odvodnjavanje mogu se udvostručiti kao sistemi za podnavodnjavanje za poljoprivrednike u oblastima koje moraju postaviti drenažne pločice i cevi pre sadnje.

Nedostaci podnavodnjavanja

Zahteva uniformne tipove zemljišta i nivoe polja

Ujednačenost je ključna za uspešno podnavodnjavanje. Površine polja koje su nagnute ili imaju različite tipove zemljišta će uticati na propusnost i kapilarno podizanje vode. Ovo može uzrokovati da je nivo vode previsok ili nedovoljno visok za efikasno podnavodnjavanje.

Može dovesti do nakupljanja soli

U zavisnosti od načina navodnjavanja, to može dovesti do nezdravog nakupljanja soli u gornjem sloju tla. Iz tog razloga ne treba koristiti vodu sa visokim sadržajem soli.

Potrebno je adekvatno snabdevanje vodom

Podnavodnjavanje može biti dizajnirano da zahvata i ponovo koristi vodu. Ipak, uzgajivač i dalje mora imati pristup dovoljnoj količini vode za ubrizgavanje u tlo i efikasno podizanje nivoa vode. Zbog toga, ako farmeri imaju ograničen pristup vodama za navodnjavanje, podnavodnjavanje možda nije prikladno.

Zaključak

Sistemi za subirigaciju su svakako jedna od aktuelnijih i zastupljenijih inovacija u poljoprivredi, posebno u sektoru vodosnabdevanja. Budući da poseduje brojne prednosti, ali i začkoljice u odnosu na primenu i tip zemljišta, potrebno je da dobro proučite sve što vam ide na ruku ili ne pre nego što primenite ovaj sistem u svom polju.

Facebook
Twitter
LinkedIn