Prikolice: Poljoprivredni Transport

poljoprivredni transport

Uporedo sa rastom obima poljoprivredne proizvodnje, javila se potreba za poboljšanjem uslova poljoprivrednog transporta. Zato proizvođači poljoprivrednu transportnu opremu i prikolice neprestano razvijaju u pogledu nosivosti, povećavajući obim tereta, proširujući upotrebu tehnologije i smanjujući oštećenja gazećeg sloja.

U poljoprivredi, težina transportovanih useva (žitarice, krtole, voće itd), nusproizvoda (slama, stajsko đubrivo itd) i ulaznog materijala (đubriva, seme, stočna hrana itd) prelazi milione i milione tona godišnje. 

Međutim, većina useva, hrane za životinje, nusproizvoda i đubriva mora se premeštati nekoliko puta (do dva do tri puta), pa rukovanje materijalom može u proseku biti višestruko (2,5 puta), što znači da su ukupni godišnji transportni zadaci u poljoprivredi ogromni. 

Ovaj logistički podzadatak je uglavnom odgovornost traktorskih transportnih vozila koja rade u opremi farme.

Jedan od najvećih transportnih zadataka poljoprivrednih preduzeća je obavljanje poslova rukovanja materijalom u vezi sa žetvom pojedinačnih useva, kada se velike količine i usevi velike vrednosti moraju preseliti u relativno kratkom vremenu. 

Zadaci rukovanja materijalom čine oko 50% ukupnog obima posla na poljoprivrednim mašinama, što samo po sebi nije mali zadatak. Situaciju dodatno pogoršava činjenica da je poljoprivredna proizvodnja sezonska, pa je veličina zadatka za rukovanje materijalom znatna tokom cele godine.

Verovatno najvažnije područje za poljoprivredni transport proizvoda vezano je za tehnologiju žetve žitarica i kukuruza. Zadaci transporta povezani sa žetvom imaju značajan uticaj na upotrebu mašina u obe tehnologije. Učinak transporta u osnovi se određuje raspoloživom brzinom, transportnom udaljenošću i nosivošću transportnog vozila.

Prikolice, koje su važna karika u logističkoj pozadini, moraju da ispunjavaju širok spektar uslova korišćenja, ali iz sve šireg spektra dizajna može se odabrati model koji je idealan i efikasno se primenjuje na određene uslove rada.

Tehnologija koju obuhvata poljoprivredni transport trenutno se primenjuje sa vučnim traktorom, jedno i tandemskim sistemom, dvoosovinskim i višeosovinskim prikolicama, kao i kombinacijama kamiona sa kiper prikolicama. 

Dakle, to uglavnom znači tehnologiju transporta sa jednim prolazom. Transportna oprema koja zadovoljava prethodne proizvodne standarde, poput kamiona i srodnih prikolica i traktorskih prikolica je tehnički zastarela. Modernizacija transporta, koja se u velikoj meri zasniva na jednosmernom transportnom ciklusu, postala je neophodna.

Koja je idealna prikolica za poljoprivredni transport?

Na izbor tehničkih elemenata u tehnologiji rukovanja poljoprivrednim materijalom utiče niz faktora.  

Paleta poljoprivrednih prikolica velikog kapaciteta pogodnih za prevoz rasutih materijala može se podeliti u tri glavne grupe:

  • Dvoosovinske i troosovinske, okretno upravljane konstrukcije, koje se mogu nagnuti na 2-3 strane. One su uglavnom namenjene za drumski transport.
  • Prikolice sa tandemskom, tridemskom i kvadremskom osovinom, kiperskim telom, kiperskim telom sa 2-3 bočne strane i nosećim tegovima.
  • Poljoprivredne prikolice sa tandem, tridem i kvadrem osovinom, nosećom težinom i nadgradnjom sa sistemom za istovar kliznih zidova.

Idealna prikolica treba da poseduje sledeće karakteristike:

  • Da najmanje sabija zemljište, 
  • Da se bezbedno kreće po zemlji, 
  • Da može da se ostavi i u teškim, vlažnim uslovima,
  • Da dozvoli nesmetano upravljanje traktorom pri iskorišćenosti njene pune dozvoljene težine, 
  • Da dobro podnosi domaće uslove puta, 
  • Da brzo prazni usev, 
  • Da ima ekonomsku opravdanost.

Iz gore navedenog već je jasno da prikolicu koja u potpunosti ispunjava sve kriterijume nije lako pronaći u izboru, ali nije ni nemoguće. Prepoznavanje važnosti logistike postepeno se steklo u domaćim ekonomijama tokom poslednjih nekoliko godina.

Učinak utovara u poljoprivredi

Učinak utovara tokom poljoprivrednih radova vrlo često se podudara sa učinkom žetve. Primećujemo da je, u skladu sa gore navedenim, u praksi transportni kapacitet uvek podređen upotrebi kombajna.

Učinak koji obuhvata poljoprivredni transport

Učinak transporta u osnovi se određuje raspoloživom brzinom, transportnom udaljenošću i nosivošću transportnog vozila.

“AGRO CESLA” u svom asortimanu ima ponudu sledećih traktorskih prikolica:

Dvoosovinske prikolice: T-149/1 – 14t nosivosti; T-104/7 – 12t nosivosti; T-104/6 – 10t nosivosti; T 104/5 – 9t nosivosti. To su vatreno pocinkovane prikolice, debljine lima od stranica 2mm, debljine lima poda 4mm, sa trostranim kipovanjem.

 – Tandem prikolice: T-617/5 – 12t i 14t nosivosti (to su vatreno pocinkovane prikolice, debljine lima od stranica 5mm, debljine lima poda 4mm, sa trostranim kipovanjem); T-617/4 – 12t i 14t nosivosti (to su vatreno pocinkovane prikolice, debljine lima od stranica 5mm, debljine lima poda 4mm, sa jednostranim  kipovanjem i sa amortizujućom rudom sa hidrauličnim držačem).   

 – Prikolice za rasturanje stajnjaka: N-221/3-9 – 18t nosivosti; N-221/3-8 – 16t nosivosti; N-221/4 – 11t nosivosti; N-221/3-3 – 9t nosivosti; N-264 – 17t nosivosti; N-233/5 – 6t nosivosti (ovo su univerzalne poljoprivredne mašine dizajnirane za rasipanje stajnjaka bilo koje vrste, kreča, treseta i komposta).

Prikolice za bale: T-608/3 14t nosivosti; T-608/2 – 10t nosivosti (Potpuno toplo pocinkovane konstrukcije, sa podom debljine 3mm, garantuju pouzdanost i izdržljivost za dugogodišnju upotrebu).

Traktorske prikolice su jedan od najvažnijih faktora poljoprivredne proizvodnje i bez njih naš poljoprivrednik ne može da obavi veći deo posla. 

Prilikom kupovine prikolice treba obratiti pažnju da bude predviđena za potreban tip vozila. Pažnja! Prikolica povećava težinu vozila.

Oprema za poljoprivredni transport radi u žestokim i lošim uslovima, tako da postoji niz pravila koja treba poštovati kada se njime rukuje.

Prikolice se mogu priključiti na opremu za vuču pogonske traktorske prikolice, i ta veza mora uvek biti pažljivo proverena. Povezivanje brzih spojnica kočionog sistema i hidrauličnog uređaja za naginjanje i rad sistema moraju se takođe proveriti za svaki priključak prikolice.

„AGRO CESLA“ Vam nudi pomoć u vezi sa svim pitanjima vezanim za izbor i kupovinu modernih, kvalitetnih i najboljih prikolica. Pozovite nas.

Facebook
Twitter
LinkedIn