Pivski Ječam – Sigurna Investicija

pivski ječam

Ječam je najstarija kultivisana žitarica, koja ima veliki broj sorti. Sadrži vitamine B1, B2, B6 i E, gvožđe, cink, kalcijum, kalijum, selen, kao i veliki broj minerala. 

Upotreba ječma

 • Od klica ječma se može napraviti i lekovito piće, a čaj od pečenog ječma odličan je letnji napitak. Nekada je imao značajniju upotrebu u ishrani ljudi i životinja.
 • U proklijalom obliku ječam je veoma bogat maltozom, ova vrsta šećera daje slatkoću sladnog sirupa, a pri fermentaciji od njega se prave pivo i druga alkoholna pića.
 • Ječam sa nižim sadržajem proteina idealan je za proizvodnju piva i slada. Viski u Škotskoj i Irskoj se proizvodi uglavnom od ječma.
 • Koristi se za čaj u Japanu i kafu bez kofeina ili zamenu za kafu u Italiji.

Samo nekoliko sorti ječma je povoljno za pivarsku industriju, jer se od njih može proizvesti slad relativno homogenog kvaliteta u velikim količinama. U industriji se pivarski ječam koristi prvenstveno u proizvodnji piva i alkohola jer daje kvalitetan slad. Slad pivskog ječma koristi  se u pekarskoj, konditorskoj, tekstilnoj industriji, u proizvodnji kvasca, skroba i dr.

Uslovi za gajenje pivskog ječma

Prinos pivskog ječma zavisi od kvaliteta predsetvene pripreme, sorte, roka setve, klimatskih uslova i drugih uslova, i on se može se izračunati za svaku sortu na osnovu fizičkih i hemijskih parametara zrna. Uslovi za dobar prinos su:

Agroekološki uslovi:

Zemljište

Zbog slabije razvijenog korena, ječam ne podnosi kisela zemljišta i zemljišta slabog kvaliteta. Takođe, zemljište mora biti takvo da ne zadržava suvišnu vodu (od padavina i podzemnih voda).

Temperatura

Ječam je manje osetljiv na temperaturu nego pšenica. On klija pri temperaturi 1-2°C, raste na 15°C, ali podnosi temperature do čak  -20°C.

Voda 

Dobro koristi zimsku vodu i otporniji je na sušu.

Agrotehnički uslovi:

Obrada zemljišta i đubrenje

Oranje treba obaviti na dubinu od 15 cm i to 2-3 nedelje pre setve. U slučaju ranih pretkultura, obavlja se dva oranja, pliće i dublje (do 25 cm) prilikom koga se zaoravaju mineralna đubriva. Zemlju je potrebno usitniti (tanjiračom, drljačom, itd). Đubrenje može da se obavi stajskim ili odgovarajućim mineralnim đubrivom.

Plodored

Pivski ječam je najbolje sejati posle krompira, suncokreta, šećerne repe, uljane repice ili zrnenih mahunarki. Treba izbegavati njegovu proizvodnju posle strnih žita (naročito ovsa) i posle kultura intenzivno đubrenih azotnim đubrivima.

Izbor sorte pivskog ječma

Za proizvodnju pivskog ječma treba izabrati neki od ozimih dvoredih ječmova i to deklarisano seme što krupnije frakcije.

Setva i žetva ječma

Seje se sejalicom u redove razmaka 8-10 cm, na dubinu 3-5 cm. Najbolja gustina setve bila bi 300-500 klijavih semenki/m2, najčešće oko 300-350 klijavih semenki/m2. Optimalni rok za setvu, kalendarski gledano, je period između 01. i 10. oktobra. Vegetaciono razdoblje ozimog ječma traje 240-260 dana. Žanje se kada je vlažnost zrna manja od 14 %.

pivski ječam

Prednosti proizvodnje pivskog ječma

Prednosti proizvodnje pivskog ječma su višestruke:

 • Sama proizvodnja je vrlo jednostavna,
 • Raniji je od ostalih ratarskih kultura,
 • Pivski ječam po pravilu ima veću otkupnu cenu od običnog ječma,
 • Ulaganja u pivski ječam su uglavnom manja od ulaganja u druge ratarske kulture, 
 • Strna žita su najbolji predusevi za uljanu repicu. S obzirom na cenu žita prethodne 2 godine, javila se realna potreba za dobrim predusevom za repicu, a da nije pšenica,
 • Novac koji pristiže od žetve pivskog ječma je prvi novac u kalendarskoj godini,
 • Pivski ječam ozime vrste smanjuje rizik usled suše,
 • Uvek postoji opcija da se iskoristi za ishranu stoke ili preda kao stočni ječam u slučaju da su proteini preveliki za pivsku industriju.

Isplativost proizvodnje pivskog ječma

Kao posledica više cene otkupa nego što je cena pšenice i zbog sigurnijeg otkupa, proizvodnja pivskog ječma postaje sve popularnija među našim poljoprivrednicima. Otvorio se novi trend za pivski ječam. Ranije se smatralo da je jesenji ječam neprikladan za preradu, da ne daje kvalitet. Međutim, pojava i naknadno jačanje potražnje potrošača za jeftinijim pivima, kao i oštra konkurencija između pojedinačnih proizvođača i sladara koje ih isporučuju, pomerila je proizvodnju pivskog ječma ka jeftinijim jesenjim sortama koje se mogu proizvoditi u sigurnijim i većim količinama. I u slučaju ječma, što je dužina vegetacije manja, to je veći prinos. Nasuprot tome, jari ječam ima nekoliko meseci od setve do žetve. Iako je rizik za jari ječam veoma visok, pošto suvo, sušno proleće može da odnese usev, veća je verovatnoća da će jesenji ječam preživeti teške uslove.

Poslednjih godina se isplativost proizvodnje pivskog ječma znatno popravlja i to najviše zahvaljujući novim sortama i poštovanju primena priznatih agrotehničkih mera. Naravno, kao i u svakom drugom vidu poljoprivredne proizvodnje, sama godina kao takva i njeni vremenski uslovi u znatnoj meri utiču na sam prinos. Proizvođači ga često đubre azotom ispod potrebne doze bojeći se visokog sadržaja belančevina u zrnu ječma. Time negativno utiču na prinos zrna i druge pokazatelje kvaliteta zrna pivskoga ječma. U svakom slučaju, pridržavanje preporučenoj tehnologiji proizvodnje, vodi maksimiziranju prinosa uz obezbeđivanje dozvoljenog sadržaja proteina za pivarsku proizvodnju.

„AGRO CESLA“ Vam nudi širok asortiman kvalitetnih sejačica za pivski ječam visokih performansi, kao i stručne savete vezane za njegovu setvu i negu. Zadovoljstvo nam je da Vam pružimo pomoć u poboljšanju Vaše proizvodnje i postizanju što boljeg prinosa.

Facebook
Twitter
LinkedIn