Kalendar Radova U Voćnjaku i Vinogradu

vocnjak jabuke

Poznato nam je da uspešnoj berbi voća i grožđa prethodi mukotrpan i posvećen rad. Sada je poljoprivrednicima u voćarstvu i vinogradarstvu kao zasebnim poljoprivrednim granama znatno lakše. Tu se pre svega misli na dugogodišnje rezultate istraživanja čitavih timova stručnjaka, kao i iskusnih voćara i vinogradara, koji su na osnovu svog rada postavili neke norme, pravila i redosled radova koje je potrebno obavljati da bi došlo do maksimalnih prihoda. Zatim, tu se misli i na sve savremeniju poljoprivrednu mehanizaciju koja olakšava rad u voćnjacima i vinogradima, a ništa manje značaja nema ni korišćenje adekvatnog đubriva, herbicida, kao i sredstava zaštite protiv štetočina i bolesti biljaka.

U ovom tekstu ćemo se pozabaviti kalendarom radova u voćnjaku i vinogradu, kao veoma važnom faktoru u uspešnosti razvoja ovih poljoprivrednih grana.

Januar

 • Voćnjak

Ukoliko zemlja nije zaleđena i vremenski uslovi to dozvoljavaju, u januaru se pripremaju rupe za presađivanje voćaka – ako je temperatura iznad nule, sadi se voće. Vrši se orezivanje jabučastih voćnih vrsta, malina, borovnica, ribizli i krušaka. Obavlja se priprema plastenika za ranu proizvodnju jagode i kreče se stabla i ramene grane u voćnjacima. Takođe, u januaru se nabavljaju đubrivo za prihranjivanje voćaka i pesticidi. Ovo je pravo vreme za otkrivanje parazita (njihovih jajašaca ili odraslih jedinki) koji zimuju u kori drveta i čišćenje stabala od njih. 

 • Vinograd

Kao i za voćnjake, i za vinograde se u ovom mesecu počinju obavljati pripreme za prolećne radove, nabavljaju se mineralna đubriva, sredstva za zaštitu, herbicidi. Tada se popravlja poljoprivredna mehanizacija i alati i priprema ambalaža. Vinogradari tada nabavljaju žice i stubove, vrše popravku naslona, skidaju reznice i čiste kanale. Završava se rigolovanje zemljišta za podizanje mladih vinograda.

Februar

 • Voćnjak

Pravo je vreme za orezivanje voćnjaka (jabuke, kruške, kajsije, breskve, šljive, maline, dunje i slično). Čisti se i sređuje voćnjak i preventivno prska (zimsko prskanje) protiv crvenih paukova i štitastih vaši, kao i protiv gljivičnih oboljenja. U ovo vreme se radi i prekalemljivanje i podmlađivanje stabala.

 • Vinograd

U februaru se u vinogradu razbacuje stajnjak i azotna đubriva. Upravo azot je elemenat koji je lozi najpotrebniji pri kretanju vegetacije. U vinogradu, ako vreme dozvoljava, tada počinje i rezidba, a režu se i reznice za kalemljenje. Popravljaju se nasloni i zatežu žice.

Mart

 • Voćnjak

Ovo je mesec u kome se voćke još uvek moraju štititi od kasnih prolećnih mrazeva, vrši se rezidba malina i kupina, počinje suzbijanje korova (međuredno oranje), završava se zimsko prskanje voćaka i sadnja. Po voćnjaku se raspoređuje đubrivo i obavlja se preventivno prskanje. Pomoću mladica se presađuju maline i kupine.

 • Vinograd

U martu se vrši prolećna obrada zemljišta na desetak santimetara dubine i time zaorava đubrivo. Kada prestane opasnost od mrazeva, razgrću se vinogradi koji su u jesen zgrnuti.

U mladim vinogradima se prazna mesta popunjavaju novim kalemima. U ovom periodu započinje i završava se kalemljenje vinove loze (englesko spajanje).

April

 • Voćnjak

U aprilu se završava kalemljenje jabuke, kruške, dunje i koštunjavog voća. Obavlja se površinska obrada zemljišta i zakida prva serija izdanaka kupine. Takođe, u procvetale voćnjake se unose pčelinja društva.

 • Vinograd

U vinogradu se završava rezidba, loza se vezuje, uništava se korov, uklanjaju se suvišni, nabujali lastari.

Maj

 • Voćnjak

U voćnjaku se proređuju plodovi koštunjavog voća, vrši se prihranjivanje azotom. Uklanjaju se mladice na deblu. Za jagode se postavljaju folije sa rupama.

 • Vinograd

Da bi se pospešio porast zaperaka, lasteri se prekraćuju pre cvetanja, tako da iznad poslednje cvasti ostane od 5 do 6 listova. Posle cvetanja se mogu prekratiti i zaperci, što pozitivno deluje na krupnoću bobica i kvalitet vina.

Jun

vinograd

 • Voćnjak

Obavlja se zelena rezidba voćaka, zalivanje i okopavanje, površinska obrada zemljišta, berba (trešnje, jagode, višnje, maline i slično). Čuvaju se zrele voćke od ptica i postavljaju se mreže protiv grada.

 • Vinograd

U vinogradima u kojima je to moguće, u fazi zelenih bobica potrebno je navodnjavanje. Ovo je poslednji rok moguće primene ove mere, jer u fazi zrenja velika vlažnost zemljišta može da omete sazrevanje i poveća sadržaj kiselina u bobici.

Jul

 • Voćnjak

Izvodi se zeleno orezivanje, teren se površinski obrađuje kako bi ga održalo mekim, smanjilo isparavanje vode i obuzdao rast korova. Bere se dozrelo voće.

 • Vinograd

Julski pljuskovi stvaraju pokoricu na površini zemljišta. Zato je u toku leta potrebno nekoliko prašenja – plitke obrade do dubine desetak santimetara. Vrši se proređivanje i plevljenje.

Avgust

 • Voćnjak

Analizira se struktura zemljišta i priprema se za nove sadnice. Zalivanje, zaštita od štetočina i obrada zemljišta i dalje traju. Obavlja se kontrola hvatanja insekata feromonima. Osiguravaju se potporni oslonci za grane sa previše tereta.

 • Vinograd

U avgustu počinje probirna berba sorti najranijeg perioda zrenja. Ako se planira jesenja sadnja vinove loze, zemljište se rigoluje već u leto, da bi se na vreme sleglo i isitnilo.

Septembar

 • Voćnjak

Bere se voće za konzerviranje: šljiva, kruška, dunja, jabuka, lešnik, badem, orah itd. Kaleme se: dunja, jabuka, kruška i koštunjavo voće. Đubri se i obrađuje zemljište i uklanjaju se zamke s feromonima. Vrši se berba zimskih sorti jabuke i kruške, šljive, oraha, leske, badema, pitomog kestena i sl.

 • Vinogradi

Berba grožđa počinje kada je u bobicama najveći sadržaj šećera.

Oktobar

 • Voćnjak

Obrađuje se zemljište, đubri se, sade se mlade voćke i provodi zaštita od niskih temperatura i zečeva. Proređuju se krošnje. Vrši se berba oraha i zimskih sorti jabuke i kruške. Obavlja se jesenja obrada zemljišta i osnovno đubrenje. Oktobar je vreme za setvu semena u semeništu i pripremu sadnica za vađenje.

 • Vinograd

Zagrtanje vinograda obavlja se u jesen u toku redovne jesenje duboke obrade zemljišta. Sa zagrtanjem se započinje po završenoj berbi pa sve do pojave jačih jesenjih mrazeva.

Novembar

 • Voćnjak

U novembru se podižu novi voćnjaci i matičnjaci. Sprovodi se plavo prskanje voćaka i druge mere zaštite od štetočina. Obavlja se zimska obrada zemljišta i đubrenje, kao i zaštita od glodara. 

 • Vinograd

Tada se u vinogradu obavlja zaštita čokota od niskih temperatura, jesenja duboka obrada zemljišta, jesenje đubrenje i sl.

Decembar

 • Voćnjak

Treba kontrolisati i skidati prevelike slojeve snega sa grana koje bi mogle pući od tereta. Oko stabala voćaka postavljaju se zaštitne mreže koje štite voćke od glodara. Vodi se briga o plodovima, sadnom materijalu, poljoprivrednim mašinama i alatima.

 • Vinograd 

Nastavljaju se nezavršeni poslovi iz novembra, ukoliko to vremenski uslovi dozvoljavaju.

„AGRO CESLA” Vam nudi pomoć u vezi sa svim pitanjima vezanim za kalendar poljoprivrednih  radova u voćnjaku i vinogradu, kao i efikasnu podršku uz savete i konsultacije. Pozovite nas.

Facebook
Twitter
LinkedIn