Značaj mehanizacije u proizvodnji hrane

Povećane potrebe čovečanstva za hranom nakon Drugog svetskog rata rezultirale su značajnim intenziviranjem poljoprivredne proizvodnje širom Evrope.

U prošlosti, poljoprivredna mehanizacija nije bila toliko razvijena, pa se za obradu zemljišta koristila uglavnom ljudska i životinjska snaga. Prilikom oranja su konji vukli plugove, a usevi se nisu sejali uz pomoć mašina, već ručno. Razvoj poljoprivredne mehanizacije je veliko dostignuće koje je dosta olakšalo svakodnevni rad poljoprivrednika.

Obim i vrstu poljoprivredne mehanizacije određuju brojni faktori: veličina, kvalitet i razmeštaj poljoprivrednih površina, sistemi korišćenja zemljišta, stepen intenzivnosti proizvodnje, kao i postojeći klimatski uslovi. Savremena poljoprivredna mehanizacija ima pred sobom niz zadataka. Pre svega, ona treba da bude takva da zadovolji potrebe za minimiziranjem troškova na osnovu pripreme zemljišta u što manjem broju prohoda. Od mehanizacije se očekuje da obezbedi uštede u vremenu i putu, ali i da utiče na što manji stepen devastacije zemljišta.

Proizvodnja hrane, naročito na većim posedima, ne može se zamisliti bez raznovrsne i kvalitetne mehanizacije. Utvrđeno je da mehanizacija učestvuje u ostvarivanju genetskih potencijala na nivou od 40- do 50%. Nema uspešne poljoprivredne proizvodnje bez savremene mehanizacije i njene pravilne primene. Danas, zahvaljujući tehnologiji, ali i uzgoju biljaka uz pomoć veštačkih đubriva, jedan poljoprivrednik može da nahrani 130 ljudi. Korišćenje mehanizacije umanjuje i potrebe za radnom snagom.

Tehnološki razvoj u projektovanju i proizvodnji poljoprivredne mehanizacije sve je bliži ciljevima da ona bude racionalna, jeftina, energetski štedljiva i ekološki prihvatljiva. Međutim, nabavka takve mehanizacije predstavlja nedostižnu investiciju za najveći broj naših poljoprivrednih proizvođača. Zaključujemo da je (ne)opremljenost savremenom mehanizacijom jedan od ključnih uzroka nezadovoljavajućih proizvodnih i ekonomskih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji kod nas.

Ako se mehanizacija u poljoprivredi nepravilno primjenjuje ili je nema dovoljno ili je lošeg kvaliteta, posledice mogu biti značajne, pre svega u prinosu i kvalitetu. Manifestacija ovih posledica ogleda se u sledećem: loše izvedena obrada, setva i nega, povećano sabijanje zemlje, mehaničko oštećenje biljaka i njihovih plodova, povećani gubici pri ubiranju, izvođenje agrotehničkih operacija izvan optimalnih rokova i zagađenje zemljišta, vode i vazduha štetnim materijama iz izduvnih gasova ili sredstvima hemijske zaštite.

Kvalitet obrade, setve i nege useva utiče na ostvarivanje prinosa i kvalitet proizvoda svih biljnih vrsta. Tako je utvrđeno da nekvalitetna obrada zemljišta smanjuje prinos za 15-25%, loše izvedene setva 10-15%, a nekvalitetna mehanilka i hemijska nega i zaštita mogu prepoloviti prinos.

Preveliko sabijanje zemlje izazvano mehaničkim delovanjem točkova poljoprivrednih mašina  narušava odnos vazduha i vode u zemlji. Pritom se povećava otpor razvoju korena biljaka i stvaraju vrlo nepovoljni uslovi za odvijanje mikrobiološke aktivnosti koja direktno utiče na plodnost zemljišta (hrana, voda, kiseonik, toplota i dr). Sve ovo može da se ublaži primenom tehničkih i agrobioloških mera, kao i kontrolisanim kretanjem mehanizacije, odnosno smanjenjem broja prohoda.

Mehaničko oštećenje plodova izazvano agrotehničkim operacijama direktno utiče na smanjenje prinosa i kvalitet proizvoda. Oštećenje se događa naročito kod ubiranja, transporta i dorade, posebno semenskog materijala i povrća. Kod nekih biljnih vrsta utvrđeno je oštećenje plodova od 25 do 35%. 

Gubici pri ubiranju, kao rezultat nesavršenosti mašina ili lošeg izbora režima rada, javljaju se kod svih biljnih vrsta. 

Pouzdanost i broj mehanizacije utiče na mogućnost izvršenja agrotehničkih operacija u optimalnim rokovima. Tehnološke operacije kao što su setva, nega, žetva i druge moraju se izvesti u najpovoljnijim agrotehničkim rokovima što je osnova ostvarivanja većih prinosa i kvalitetnijih proizvoda. Produženje rokova, naročito pri izvođenju hemijskih tretiranja i ubiranja, može uticati na znatno smanjenje prinosa većine biljnih vrsta.

Zagađenje zemlje, vode i vazduha štetnim materijama i izduvnim gasovima nastaje zbog lošije podešenosti poljoprivrednih mašina za zaštitu bilja i sastava motora, loše odabranog režima rada i povećane potrošnje goriva. Prema tome, u celom tehnološkom procesu proizvodnje i dorade proizvoda, mehanizacija je ključni faktor u ostvarivanju većih prinosa, boljeg kvaliteta i povećanja ekonomičnosti proizvodnje.

Značaj  poljoprivredne mehanizacije u proizvodnji hrane je ogroman i od presudnog uticaja na uspešnu poljoprivrednu proizvodnju.

„AGRO CESLA“ Vam nudi veliki izbor moderne, raznovrsne i kvalitetne poljoprivredne mehanizacije, kao i efikasnu servisnu podršku.

Facebook
Twitter
LinkedIn