Žitne Pneumatske Sejalice

Sejalice

Značaj sejalice u poljoprivredi

Sejalica je jedna od najvažnijih poljoprivrednih mašina, čiji je izum značajno doprineo poboljšanju poljoprivredne proizvodnje na velikim poljoprivrednim zemljišnim površinama. Njihov zadatak je efikasna setva semena u zemljište. Pravilno obavljenom setvom se ispunjava preduslov za postizanje što većih prinosa po jedinici površine.

Sejalice se koriste ne samo za setvu žitarica, već i za  repicu, kukuruz, suncokret, repu, pa čak i začinsko bilje i beli luk. Ovi alati isporučuju unapred određenu količinu semena na određeno obrađeno poljoprivredno zemljište i ravnomerno ih distribuiraju.

Sejalica je dodatak za traktor. Obično se sastoji od levkastog kontejnera za seme, napojnih točkova, raonika za seme i raonika. Na dnu rezervoara za seme, seme podižu transportni točkovi i ravnomerno ga upućuju u cevi za sejanje. Oni vode seme do raonika za bušenje. Raonici za seme izvlače redove iz zemlje i u njega polažu seme, a zatim potiskuju zemlju u žleb i njime prekrivaju seme.

Danas je teško zamisliti jesenje i prolećne useve bez upotrebe ove poljoprivredne mašine.

Vrste sejalica

U odnosu na proizvodnju željene kulture, sejalice delimo na:

  • Sejalice za setvu strnih žita
  • Sejalice za setvu kukuruza i širokorednih kultura.

U ovom tekstu, pozabavićemo se sejalicama za setvu strnih žita, pa je njihova podela sledeća.

U odnosu na prikopčavanje na traktor, delimo ih na:

  • Nošene
  • Vučene

U odnosu na konstrukciju, sejalice mogu biti:

  • Mehaničke sejalice – uglavnom služe za setvu krupno zrnastog semena (grašak, pasulj)
  • Pneumatske sejalice – koriste se za sitnije seme koje ne mora da bude kalibrisano.

Tipovi pneumatika na poljoprivrednim mašinama

Na osnovu mesta ugradnje pneumatika na poljoprivrednim mašinama, njihova podela je na:

  • Vučni pneumatik – koristi se kod sejalica koje za pogon setvenih aparata dobijaju pogon od sopstvenih točkova. Koristi se na pogonskim osovinama traktora, kombajna i ostalih poljoprivrednih mašina koje za svoje kretanje razvijaju vučnu silu na mestu dodira točka i podloge.
  • Upravljački pneumatik – postavlja se na upravljačke točkove traktora i ostalih pokretnih mašina. Upravljački pneumatik nije namenjen za veća opterećenja.
  • Teretni pneumatik – namenjen je za prevoz tereta i postavlja se na traktorske prikolice.

Prilikom odabira pneumatika zbog zamene usled istrošenosti, možete odabrati iste onakve kakvi su već bili na traktoru ili poljoprivrednoj mašini, ali ako želite neki novi tip (zbog drugačijih uslova rada ili prosto zbog poboljšanja performansi), vodite računa o tome da odgovaraju dimenzijama Vaše mašine. Osim toga, važna je i njegova nosivost, o kojoj ćete se informisati na osnovu oznaka na njemu. Ti podaci definišu pneumatik i označavaju njegovu namenu.

Prednosti pneumatskih sejalica

Sejalice

I pneumatske i mehaničke sejalice namenjene su za setvu većih površina za uzgoj žitarica, kukuruza i drugih biljaka. Pogodni su i za nešto veće povrtnjake, čiji se vlasnici fokusiraju na pogodnost i bržu i precizniju setvu tla.

Visoka preciznost u radu, kao i mogućnost prilagođavanja pneumatske sejalice za specifične uslove pojedinačne parcele, daje prednost ovakvim sejalicama u odnosu na sejalice manjeg tehnološko – tehničkog kvaliteta.

Pneumatsku sejalicu odlikuje bolja efikasnost rada i kvalitet setve, dok su mehaničke sejalice, ipak, nešto lošijeg kvaliteta.

Uz ovakve razlike, sasvim opravdano, dolazi i razlika u ceni sejalice. Cena je itekako važan faktor koji svaki kupac treba da uzme u obzir prilikom odluke o kupovini. Mehaničke sejalice su jeftinije, ali zbog tehnologija koje se koriste u pneumatskim sejalicama, ruka mora da se  gurne dublje u džep. 

Takođe, vredi dodati da, iako kod mehaničke sejalice možda možete sami da popravite neke nedostatke, oštećenje pneumatske sejalice će zahtevati posetu specijalizovanom majstoru.

Podešavanje sejalice

Pre preporuka o samom podešavanju sejalice, želimo da skrenemo pažnju na to da je pre svega neophodan njen kvalitetan transport. Postoji mogućnost transportnog položaja (uzdužno kopčanje) ili preklapanje, a ako ne postoje ove dve mogućnosti, obavezno je vidno obeležavanje zbog sigurnosti u saobraćaju.

Podešavanje setvenog aparata je najbitniji elemenat kvalitetne setve. Tu pre svega mislimo na podešavanje dubine setve, razmak između semena i kontrolu brzine setve. Podešavanje sejalice po horizontalnoj i vertilkalnoj liniji je takođe bitno i obavezno pre puštanja sejalice u rad.

Pre same setve, poželjno je izvrštiti proveru podešenosti svih parametara. Naravno, po ubacivanju semena u sanduk za seme, ručnim okretanjem pogonskih točkova dok je hidraulika na traktoru u podignutom položaju proveriti da li setvena ploča povlači seme iz mase. Zatim, da li jedan otvor na ploči povlači jedno seme ili više (ili uopšte ne povlaći seme, nego je prazan). Proveriti i da li je setveni sklop postavljen da se kreće u pravcu oranja.

Kad počne setva, potrebno je proveriti dubinu setve i razmak između semena u redu. To se vrši otkopavanjem zemlje.

Posle prvog okretanja treba proveriti uklapanje i spajanje prohoda, kako biste utvrdili kvalitet zagrtanja nagaznim točkovima.

Brzina setve zavisi od: kvaliteta predsetvene pripreme, snage traktora i veštine i iskustva vozača.

Uz sejalice novijeg tipa ide i kompjuter uz pomoć kojeg se može pratiti učinak setve.

„AGRO CESLA” Vam nudi pomoć u vezi sa svim pitanima vezanim za kupovinu i upotrebu žitne pneumatske sejalice, kao i efikasnu servisnu podršku.

Facebook
Twitter
LinkedIn