NOVOSTI

Vertikalna poljoprivreda: Pet čestih grešaka

Vertikalna poljoprivreda

Poslednjih meseci, vertikalna poljoprivreda prolazi kroz period korekcije. Širom sveta viđamo farme visokog profila koje se zatvaraju. Viđamo masivna i značajna otpuštanja, što dovodi mnoge do toga da se zapitaju –  da li zaista postoji budućnost za vertikalnu poljoprivredu?

U decembru 2021. godine, osnivač i izvršni direktor Agritecture-a, Henri Gordon-Smith, predvideo je da će industrija doživeti pad u popularnosti ili profitabilnosti, koju je identifikovao kao „korito razočarenja“. Međutim, ovo nije sasvim loše, jer omogućava vertikalnoj poljoprivredi da ispravi svoj kurs i krene na profitabilniji put. Važno je učiti iz grešaka koje su već načinjene kako bismo izbegli slične greške u budućnosti.

U nastavku ovog teksta, pronaći ćete pet uobičajenih grešaka koje su vertikalne farme napravile u nadi da ćemo preusmeriti naše čitaoce ka profitabilnijoj budućnosti u ovoj oblasti poljoprivrede.

Dakle, zašto se ova preduzeća u vertikalnoj poljoprivredi suočavaju sa toliko izazova?

#1: Ne sarađuju sa drugim profesionalcima iz industrije

Zbog konkurentske prirode vertikalne poljoprivredne industrije, većina stručnjaka ima tendenciju da svoje metode i podatke drži “blizu svojih grudi”. Ovo rezultira nedostatkom razmene znanja i saradnje, što je na štetu i preduzetnika i celokupne industrije. Saradnja bi mogla imati ogroman uticaj na razvoj novih tehnika, tehnologija i rešenja za uobičajene probleme.

#2: Ne istražuju neuspele vertikalne farme da bi otkrili greške

Većina nas ima tendenciju da zanemaruje neuspela preduzeća. Neumoljivo ćemo proučavati ona uspešna preduzeća samo da bi preslikali njihov sistem i ono što ih je učinilo uspešnim. Mnogi ljudi veruju da nemamo mnogo šta da naučimo iz grešaka propalih preduzeća, a istina je, zapravo, da se ovde krije mnogo znanja. Gledajući zašto su ova propala preduzeća izabrala određenog dobavljača, lokaciju, poslovni model, itd., može vam pomoći da donesete bolje odluke za svoje poslovanje. Na greškama se uči daleko više nego na pričama o uspehu, to zapamtite.

#3: Nedovoljno prikupljanje ili analiza prikupljenih podataka

Sa sve većim brojem tehnoloških napretka u AgTech prostoru, sve više vertikalnih farmi ima senzore i kamere koje prate sve važne parametre. Od brzine rasta, kvaliteta biljaka, broja listova, vlage u zemljištu i zdravlja same biljke i još mnogo toga. Kada se pravilno izmere i protumače, poljoprivredne operacije kontrolisane životne sredine mogu koristiti ove podatke za značajno poboljšanje prinosa i procesa.

Problem je u tome što se, iako se prikuplja neverovatna količina podataka, veoma malo njih se zapravo koristi za povećanje prinosa useva i poboljšanje efikasnosti poslovanja. Nasuprot tome, mnoge farme uopšte ne mere ili ne uporedjuju svoj rad. Mnoge farme nastavljaju da koriste generalizovane tvrdnje o održivosti u svom marketingu i prikupljanju sredstava bez mogućnosti da dokažu da njihovo poslovanje ispunjava te iste podatke, dovodeći i potrošače i investitore u zabludu.

#4: Odsustvo modeliranja i testiranja različitih scenarija rasta za vaše poslovanje

Preduzetnici su uglavnom željni što bržeg pokretanja svog poslovanja. Vertikalna poljoprivreda, kao industrija, nema mnogo drugačiji tretman. Kao rezultat toga, mnogi ne uspevaju da posvete odgovarajuću količinu vremena da razmotre sve scenarije koji se mogu pojaviti kada počnu da rade na svojoj farmi. Ovo je izuzetno važan korak u svakom poslovanju!

Predlažemo vam da razgovarate sa kolegama uzgajivačima, uradite svoje istraživanje kako biste objasnili te potencijalne scenarije. Primer pripreme scenarija je da uradite analizu klime i vremena pre nego što izaberete svoj HVAC sistem. Ova vrsta naprednog razmišljanja može dugoročno da uštedi uzgajivačima mnogo muke, vremena, i posledično – novca.

#5: Ne razmišljajte o svojoj farmi kao o holističkom poslu, već kao o delovima celine

Kada se planira vertikalna poljoprivreda i postavka same farme, ključno je razmotriti budućnost operacije, od koncepcije i dizajna do uzgoja i žetve. Neuspeh u razmatranju problema na koje možete naići u nastavku predstavlja ogroman problem. Kreiranje efikasnog rasporeda farme i toka rada je ključno za uspeh vaše vertikalne farme. Problem nije proizvodnja ili prinos vaših useva. To je operativna efikasnost i minimizacija troškova.

Korišćenje konvencionalnih naslaganih slojeva sa makazastim podizačima i više raspoređenih redova proizvoda otežava uzgajivačima navigaciju kroz prostor za uzgoj kako bi efikasno pristupili svakom usevu i brinuli o njemu, gubeći vreme i novac.

Ovde je ključno da procenite opcije poljoprivredne opreme kako biste izabrali prava rešenja za vaše useve i rad u uzgoju.

Zaključak

Kao i sva poslovanja, vertikalna poljoprivreda i sama industrija su naširoko otvorene za napredak. Potrebno je razumevanje poslovanja, razumevanje modela i saradnja između konkurenata. Pronađite vaš model, sagledajte tuđe greške a ne samo uspehe. Tuđa iskustva vam mogu reći mnogo, od neophodne poljoprivredne mehanizacije za poduhvat do predviđenih troškova. Sigurni smo da će vam ovi saveti pomoći u budućnosti poslovanja.

Facebook
Twitter
LinkedIn