NOVOSTI

Setva Kukuruza

Setva Kukuruza

Kukuruz (lat. Zea mays) je velika jednogodišnja biljka iz porodice trava. Poreklom je iz Srednje i Južne Amerike, a na Balkan je stigao u 17. veku. Na našem kontinentu su najčešće sorte koje rastu do oko 2-3 m u visinu.

Upotrebljava se:

 •  Za ishranu ljudi:

– u zrnu,

– mleven: od kukuruznog brašna pravi se hleb, proja, kačamak, kolači i dr,

– izdvajanjem kukuruznog ulja,

– fermentacijom i destilacijom u alkoholna pića. 

 • Za ishranu domaćih životinja (proizvodnja stočne hrane).
 • Za industrijsku proizvodnju (kukuruzni skrob ima različitu primenu u medicini i farmaciji, zatim kukuruzni sirup, kukuruzni etanol itd).

Šest glavnih tipova kukuruza su zuban, tvrdunac, plevičar, kokičar, mekunac i šećerac.

Setva kukuruza kao jedan od najvažnijih aprilskih poslova u poljoprivredi

Proletnja setva je jedan od najvažnijih poljoprivrednih poslova koji se obavljaju u aprilu. Budući da je kukuruz jedna od najviše zastupljenih kultura na našim njivama, njemu ćemo ovom prilikom posvetiti punu pažnju.

Pri setvi kukuruza, svaki poljoprivrednik mora uzeti u obzir niz tehnoloških i tehničkih aspekata kako bi osigurao jednoličnu klijavost kukuruza i odgovarajuću gustinu.

Početak aprila je period kada poljoprivrednici izlaze da seju kukuruz. Generalno, svi agronomi biraju optimalan period setve mereći termometrom temperaturu zemlje – prateći termičke proseke od 8 do 10°C, kako bi se izbeglo moguće kašnjenje nicanja ili neravnomerno nicanje sa negativnim uticajem na jesenju proizvodnju.

Optimalno vreme setve kukuruza

Koji su posledice setve u pogrešno vreme?

Prevremena ili hladna setva može imati sledeće posledice:  

 • Sporo klijanje,
 • Smanjen broj sunčanih sati usled kasnog izlaska sunca,
 • Slabe sadnice,
 • Smanjena efikasnost tretiranja semena,
 • Sprečavanje i kočenje rasta korena,
 • Nizak unos hranljivih sastojaka.

U slučaju setve pre optimalnog roka dolazi do rizika, jer se vreme do nicanja produžava i to često dovodi do: truljenja semena u tlu, postepenog nicanja, male gustine, ali i mogućnosti da cela kultura bude pokrivena korovom. Korovske biljke rastu pre kukuruza i usporavaju njegov razvoj.

Kasna setva može imati sledeće posledice:

 • Brzo klijanje i razvoj mladih sadnica usled toplog tla,
 • Efekat dugih dana: povećano izduživanje stabljike (samim tim i veće umetanje),
 • Povećan rizik od pada,
 • Nedostatak optimalne upotrebe sezone rasta,
 • Nedovoljno skladištenje skroba, kukuruzna silaža lošeg kvaliteta.

Optimalno vreme setve kukuruza

U vezi sa potrebnom temperaturom u zemljištu, u specijalizovanim knjigama se kaže da se kao optimalno vreme setve kukuruza uzima ono vreme kada je u zemljištu, na dubini setve, temperatura  od 10 do 12°C i to 3 uzastopna dana, sa tendencijom povećanja.

Pošto je kukuruz toploljubiva biljna vrsta, potrebno da je da prilikom setve temperatura zemljišta bude tolika na dubini od 5 do 7cm. U našim agroekološkim uslovima kalendarsko vreme setve je period između 15. i 25. aprila.

Setva obično započinje ranim hibridima, a završava kasnim, ali prvo se moraju uzeti u obzir posebnosti hibrida. Tako će prvi biti posejani hibridi najotporniji na niske prolećne temperature (dobar hladni test), sa dobrom snagom pri izlasku sunca, a njihovo postavljanje biće izvršeno na zemljištima lagane teksture.

Priprema zemljišta za setvu kukuruza

Dobra priprema zemljišta jedan je od glavnih preduslova dobrog prinosa kukuruza. Preporuka je da to bude zimska obrada, sa unošenjem organskog i dela mineralnog đubriva.

Azot se unosi do 2/3 u osnovnoj obradi i sav P i K, dok se ostatak daje u predsetvenoj obradi i prihrani. Pošto sada na tržištu imamo veći izbor hraniva koja se bolje otapaju, P i K se mogu dodati i u toku vegetacije (1/3). 

Provera podešavanja sejalice  

Provera podešavanja sejalice neophodna je nekoliko puta dnevno, da bi se obezbedila kvalitetna setva kukuruza. U suprotnom rizikujete neravnomerno izbijanje budućih useva usled različitih dubina setve, sa neravnomernom raspodelom biljaka.

Dubina setve kukuruza

U zavisnosti od teksture tla i stepena vodosnabdevanja u vreme setve, dubina setve kukuruza varira. Tako će na teškim zemljištima, glinovite teksture, dubina setve biti 4-6 cm, a na suvim zemljištima lagane, peskovite teksture, 5-7 cm. Imajte na umu da, da bi se podstaklo klijanje, zrnu kukuruza treba količina vode od 44% njegove težine. Što znači da će malom zrnu biti potrebna mala količina vode za klijanje, u poređenju sa velikim zrnom. Tako će se manje seme posejati na manjim dubinama (4-5 cm), a veće seme može se sejati dublje. 

Previše duboko posejano seme imaće mali broj dopunskih korena, smanjujući tako bočni prostor ishrane. Površinska setva smanjuje broj dubokih korena, a time i duboki hranidbeni prostor.

Povećana pažnja se poklanja ujednačenosti dubine setve, tako da biljke rastu istovremeno, inače kašnjenje nicanja, u poređenju sa ostalim susednim biljkama, dovodi do porasta biljke ispod proseka kulture i automatski do smanjenja proizvodnog potencijala.

Gustina setve kukuruza

Setva Kukuruza

Gustinu setve tj. broj biljaka po jedinici površine određuje rastojanje biljaka u redu, a kod nas se kukuruz seje na međurednom razmaku od 70 cm. Gustina setve treba da bude prilagođena potencijalu godine, nivou agrotehnike, potencijalu zemljišta na kom se planira proizvodnja i potencijalu hibrida koji se seje.

Gustina setve i gustina biljaka određuju se brojanjem posejanih jedinica ili nicanja biljaka. Tokom setve mora se pratiti gustina setve kako bi se eventualne greške mogle otkloniti na licu mesta. Stvarna gustina biljaka može se utvrditi tek nakon nicanja biljaka kukuruza i njihovog brojanja.

„AGRO CESLA“ Vam nudi širok asortiman kvalitetnih sejačica za kukuruz visokih performansi, kao i stručne savete vezane za setvu kukuruza. Zadovoljstvo nam je da Vam pružimo pomoć u poboljšanju Vaše proizvodnje i postizanju što boljeg prinosa.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn