Saveti pri Kupovini Kombajna

Kombajn je poljoprivredna mašina za žetvu raznih žitarica: uljane repice, soje, pasulja, graška i slično. Naziv je dobio po engleskoj reči combine, skraćeno od engl. combine harvester, što znači kombinovana žetelica. Ime duguje činjenici da je u stanju da kombinuje tri odvojene operacije koje obavlja, a to su žetva, vršidba i završno razdvajanje zrna od slame i pleve i to u jednom procesu. Kombajn pomaže poljoprivrednicima da uštede troškove rada i znatnu količinu  vremena tokom žetve, pa je samim tim i jedan od najvažnijih izuma u poljoprivrednoj industriji.

Na tržištu postoje razne vrste kombajna. Svaki model je pogodniji za određenu vrstu useva, jer se ne mogu sve žitarice i slični usevi ubirati na isti način. Zbog toga je, kada je reč o izboru ove vrste mašina, potrebno uzeti u obzir vrstu obrade za koju će biti namenjena.

Međutim, kupovina kombajna je vrlo ozbiljna investicija. Zbog svoje veličine i složenosti, ove poljoprivredne mašine nisu ni malo jeftine i cena im je čak do pola miliona dolara.  Ako odlučite da iznajmite kombajn javljaju se pitanja da li će on biti dostupan u pravo vreme Vaše vršne berbe i kako možete da proverite njihov učinak. Ukoliko ipak, shvatite da je posedovanje ove poljoprivredne mašine neophodno za Vaše poslovanje, presudno je znati na šta sve treba obratiti pažnju i koje sve savete i uputstva treba uzeti u obzir pre tako krupnog koraka kao što je kupovina kombajna.

Šta sve kombajn treba da obezbedi?

Kombajn pre svega treba da Vam obezbedi pravovremenu žetvu, optimalnu brzinu žetve, maksimalno smanjenje gubitaka zrna pri radu kao i manji lom zrna, a pri tome veći kvalitet čistoće zrna. Naravno, od kombajna očekujemo ekonomičan i pouzdan rad, ali i udobnost unutar same kabine.

Prvo treba dobro da se informišemo o samim vrstama i klasama kombajna, kako bismo utvrdili koji nam tip konkretno treba u odnosu na naše proizvode. Na primer, za žetvu i vršidbu žitarica moguće je koristiti standardnu mašinu opremljenu generičkom i zamenljivom kosilicom. Ova vrsta strukture savršeno odgovara usevima poput pirinča, soje, ječma, repice i drugih useva sa tankim peteljkama. U slučaju kukuruza, sa druge strane, neophodno je koristiti kombajn opremljen posebnim uređajem (glava kombajna za kukuruz) sposobnim da odvoje stabljiku od ploda.

Kapacitet kombinovanja diktira snaga motora. Po pravilu, što je veća snaga kombajna, to je viša njegova klasa. Pri tome, ne treba smetnuti sa uma da neretko, kompanije kreiraju sopstvene klase kada proizvode mašinu izvan određene klase. Tako se dešava da o oceni klasa često više odlučuje marketinška mašinerija nego inženjerske karakteristike mašine.

Vreme žetve je ograničeno i stoga je presudno da mašina bude pouzdana. Prilikom izbora marke kombajna, treba voditi računa o tome koliko je rasprostranjena mreža njegovih dilera i koliko su nam dostupni njegovi rezervni delovi. Ukoliko potrebni delovi mogu da se nabave u roku od 12-24 sata, nema materijalnih gubitaka. Isto tako, važno je i da samo svakodnevno održavanje, čišćenje, podmazivanje, vizuelno pregledanje obrtnih delova i menjanje vazdušnih filtera bude jednostavno i kratkotrajno. Klima se neprestano menja i moramo joj se prilagoditi. Sada se svake godine prolećni i rani letnji poslovi polako spajaju zbog iznenadnih vrućina, pa nam je itekako potrebno da nam ova poljoprivredna mašina bude brza, pouzdana i efikasna. Redovnim održavanjem kombajna, eventualne kvarove svodimo na minimum. Ako negde zapnete i imate bilo kakvih pitanja u vezi sa svakodnevnim rutinskim održavanjem Vašeg kombajna, slobodno nas kontaktirajte.

Karakteristike mesta upotrebe mogu takođe uticati na izbor kombajna: naročito strmi tereni rizikuju da tradicionalne mašine u osnovi postanu neproduktivne. U takvim slučajevima je poželjnije da se odlučite za model „samoniveliranja“; naziv potiče iz činjenice da je ovaj tip kombajna sposoban da paralelno drži planove čišćenja za odvajanje zrna od posečenih stabljika, zahvaljujući zglobnoj i podesivoj prednjoj osovini.

Poželjno je da se pri prolasku kroz vršidbeni aparat svo zrno ovrši i propadne kroz podbubanj. Porastom obodne brzine bubnja to se podstiče, smanjuju se gubici vršalice, ali istovremeno se povećava i oštećenje zrna.

Pri uobičajenim uslovima rada 80 do 90 % ovršenog zrna izdvaja se kroz rešetku podbubnja, dok je preostalo „zarobljeno“ u biljnoj masi. Zadatak separatora je da iz biljne mase izdvoji ovršeno, pa i neovršeno zrno, te da se tako smanje gubici. Na kombajnima se, uglavnom, primenjuju dva tipa uređaja, slamotres i rotacioni separator. Slamotresi su izvedeni kao uređaji koji biljnu masu protresaju u tri do šest oscilatornih sekcija, te tako izdvajaju ovršeno i neovršeno zrno. Ovršeno i neovršeno zrno propada kroz otvore sita, dospeva na dno sekcije i odvodi se do sabirne ravni uređaja za čišćenje, ili do usmerne ravni postavljene ispod slamotresa, te se njome dovodi do uređaja za čišćenje.  

Savremeni kombajni su opremljeni sistemom za optimizaciju koji nudi podatke o podešavanju mašine u pogledu performansi, kvaliteta, sigurnosti ili efikasnosti, pa samim tim nudi i promene koje povećavaju efikasnost žetve. 

Kako radno vreme žetve često sklizne u noć, ni dizajn sistema osvetljenja za poljoprivredne mašine nije zanemarljiv aspekt. Sa ksenonskim farovima može se stvoriti gotovo dnevno svetlo u radnom području, čineći kombajn sigurnijim noću.

I za kraj, moramo se složiti da kabina kombajna mora zadovoljavati maksimalnom udobnošću. Vozač mora imati jednostavan i efikasan sistem kontrole upravljanja i nadzora i osećati se prijatno dok satima sedi u kabini i upravlja ovom velikom poljoprivrednom mašinom.

„AGRO CESLA“ Vam nudi pomoć u vezi sa svim pitanjima vezanim za kupovinu kombajna, kao i efikasnu servisnu podršku.

Facebook
Twitter
LinkedIn