NOVOSTI

Prskalice: Namena i Upotreba

Prskalice

Prskalice spadaju u vrstu poljoprivredne mehanizacije pomoću koje hemijskim sredstvima tretiramo useve i time utičemo na povećanje prinosa. Osnovna podela prskalica je na:

Pojam zaštite biljaka

Za zaštitu useva, najvažniji je period prolećnog prskanja. 

Zaštita biljaka je skup mera usmerenih na smanjenje gubitaka useva i sprečavanje propadanja poljoprivrednih biljaka usled delovanja štetočina, bolesti i korova. 

Od kvaliteta zaštite biljaka direktno zavisi buduća žetva.

Zaštita biljaka od štetočina i bolesti prvenstveno je preventivna. Sprovođenje mera protiv štetočina ili bolesti je složen sistem u kome su sve mere koje se koriste u suzbijanju usko povezane i sprovode se u određenom naučno pouzdanom nizu. Takav sistem zasnovan na nauci je preduslov za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju.

Metode zaštite biljaka

Sve metode zaštite bilja dele se u sledeće glavne grupe:

 •  Agrotehnička metoda 

U složenim sistemima mera zaštite bilja, agrotehnička metoda suzbijanja je od najveće važnosti. Njegove komponente su upotreba poljoprivrednih mera, koje su prilično efikasne i isplative. Ova metoda usmerena je  na neutralizaciju razvoja patogena i jačanje otpornosti biljaka na njih (biološki opravdane rotacije useva, poštovanje uslova sadnje i setve, pravilna obrada zemljišta i upotreba organskih đubriva itd.). Radi se na uvođenju biljaka otpornih na bolesti i štetočine u poljoprivrednu proizvodnju, stvaranjem rezistentnih sorti.           

 • Biološka metoda

Suzbijanje se zasniva na uništavanju ili suzbijanju patogena uz pomoć drugih živih organizama, prirodnih neprijatelja štetočina, bolesti i korova.

 •  Hemijska metoda 

U nizu mera preduzetih za zaštitu useva, hemijska metoda zauzima vodeću poziciju.

Podrazumeva upotrebu pesticida, različitih toksičnih supstanci, njihovih jedinjenja ili smeša supstanci, stvorenih da unište, regulišu i zaustave razvoj štetnih organizama koji utiču na biljke.

 • Fizička-mehanička  metoda 

Koristi se uglavnom za suzbijanje štetočina tokom skladištenja useva. Metoda se zasniva na upotrebi zračenja, struje visoke frekvencije, ultrazvuka, visokih i niskih temperatura itd.

 • Biljni karantin

Podrazumeva sistem državnih mera usmerenih na zaštitu biljaka, kap što je sprečavanje uvoza novih vrsta štetnog semena i biljaka  u našu zemlju.

Hemijska metoda zaštite bilja 

Ova metoda je  jedna od najčešćih i podrazumeva upotrebu hemikalija zvanih pesticidi. Ovaj alat ima velike prednosti u odnosu na sve druge: deluje prilično brzo, ekonomski je isplativa i može se koristiti protiv svega što je štetno po biljku.

Prema kategoriji primene, pesticidi su podeljeni u sledeće grupe:

 • Herbicidi – hemijska jedinjenja koja ubijaju korov;
 • Insekticidi – lekovi koji ubijaju štetočine;
 • Fungicidi – lekovi koji štite biljke od bolesti.

Herbicidi su podeljeni na lekove kontinuiranog i selektivnog delovanja. Lek kontinuiranog delovanja uništava sve biljke na kojima se nađe. Selektivni lek uništava samo biljku ili grupu biljaka na koje deluje selektivni herbicid.

Insekticidi su podeljeni na kontaktne, koje uzrokuju smrt kada telo insekta ili grinje dođe u kontakt sa otrovom, i želučane, koje deluju samo kada otrov uđe u želudac sa biljkom hranom. Mnogi od pesticida mogu biti i kontaktni i želučani. Pored toga, prilikom uništavanja štetočina u zatvorenom prostoru koriste se fumiganti – pesticidi koji ulaze u telo štetočine kroz respiratorni trakt.

Namena prskalice

Najčešći noviji način primene pesticida je prskanje radnim rastvorom koji se sastoji od vode u kojoj je lek rastvoren. Za upotrebu radnih rastvora koriste se prskalice koje daju fini sprej. Pomoću prskalice rastvor se nanosi na biljku.

Prskalice povećavaju radni kapacitet i efikasnost  koji su neophodni s obzirom na povećanje površine pod usevima. Imaju visok učinak i odgovaraju na sve zahteve moderne poljoprivrede.

Prskalica se sastoji od sledećih delova:

 • rezervoar za tečnost,
 • pumpa,
 • razvodni uređaj sa ventilima-slavinama,
 • regulator pritiska,
 • manometar,
 • hidromešač (povratne cevi za tečnost),
 • creva,
 • cevne armature – krila sa rasprskivačima – diznama,
 • ramska konstrukcija i uređaj za prikopčavanje za traktor.

Upotreba prskalice

Prskalice

Pre svega, veoma je važno uraditi zimski remont prskalice. Ukoliko iz nekog razloga ipak nije uređen, od velike je važnosti da se on uradi na proleće. Treba proveriti ispravnost kardana, ventila na pumpi, dizne (koje treba da su oprane deterdžentom), razvodnika i manometra i očistiti filtere.

Nakon toga, prskalicu treba prikopčati za traktor, pazeći pri tome da donje trakktorske poluge hidraulike budu izjednačene kako bi krila prskalice bila na istoj visini od zemlje i useva.

Zatim se radi štelovanje prskalice, kako bi odredili koliko litara pesticida planiramo raspršiti po hektaru zemljišta. Za štelovanje prskalice, na osnovu pritiska na manometru, određujemo koliko vazduha treba naduvati u membrani na pumpi. Ujednačeni pritisak obezbeđuje nam ravnomeran rad pumpe i ravnomerno rasturanje tečnosti. Zatim na osnovu dužine puta i širine prskalice treba izralunati željenu potrošnju po hektaru. 

Prilikom prvog puštanja  prskalice u rad treba je testirati kroz sledeće korake:

– Sipati u rezervoar čistu vodu,

– Proveriti boju (fabrički broj) dizni na krilima koje moraju biti iste boje (broja),

– Okretanjem ručice otvoriti glavnu slavinu, tj. ventil,

– Odvrnuti regulator pritiska (do najviše 2/3 kruga) i

– Zatvoriti slavine,tj. ventile.

Podešavanje visine armature (krila) vrši se pomoću hidraulika traktora.

Loš izbor rasprskivača donosi velike novčane gubitke i uništava ekosistem.

Mere zaštite

S obzirom na to da su sredstva za zaštitu bilja hemikalije različitih klasa opasnosti (od niskog rizika do visoko toksičnih) i mogu imati negativan uticaj na ljudsko telo i životnu sredinu, njihova upotreba mora se striktno pridržavati bezbednosnih pravila.

Lica koja vrše hemijsku zaštitu useva treba da koriste ličnu zaštitnu opremu – kombinezone, gumene cipele, rukavice, respiratore, zaštitne naočare.

„AGRO CESLA“ Vam nudi pomoć u vezi sa svim pitanjima vezanim za izbor i kupovinu modernih, kvalitetnih i najboljih prskalica. Pozovite nas.

Facebook
Twitter
LinkedIn