NOVOSTI

Prikolice Za Bale – Podela I Primena

Prikolice za bale

Baliranje

Baliranje predstavlja postupak kojim se sakupljeno seno, trava ili slama sakuplja, pretovara u balirke i zamotava u bale koje su pogodne za utovar, transport i skladištenje. Bale mogu biti u dva oblika: kubičnom ili cilindričnom. Svaka bala ima kapacitet od 4.000 litara.

Razvoj poljoprivredne mehanizacije ima za cilj stalno donošenje mnogobrojnih rešenja prilagođenih određenoj vrsti robe, kao i dodatnoj opremi koja olakšava manipulaciju poljoprivrednom robom. Tako je nastala i prikolica za bale, kao jednostavna ravna platforma na točkovima, koja se kukom pričvršćuje za pogonsko vozilo. Pomoću nje se bale mogu brzo transportovati sa jednog mesta na drugo.

Podela prikolica za bale

Prikolice za bale predstavljaju jednostavan način za prevoz glomazne robe. Dizajnirane su tako da sa lakoćom transportuju kvadratne i valjkaste bale, ali njihova ravna platforma omogućava idealan način za transport paleta ili kutija.

Platforme namenjene za transport bala proizvode se u različitim dimenzijama, pa su samim tim i različitih performansi, odnosno dozvoljene nosivosti. Ove platforme su dostupne u verziji tandemki, kao i sa dve i tri osovine. Dozvoljena nosivost ovih platformi je od 8 do 24t, a njihova dužina, opet u zavisnosti od modela od 8, 10 ili 12 metara. Platforme su namenjene za transport kako kvadro, tako i rol-bala. U transportu bale ostaju stabilne na platformi zahvaljujući obuhvatnim rešetkastim stranicama koje se hidraulično otvaraju i zatvaraju. Ove stranice se mogu otvarati individualno, svaka za sebe, a njihova visina doseže do 5m. 

Prikolice za bale mogu biti sa dva sistema zaljučavanja: gornje zaključavanje i sistem bočnog zaključavanja. Izbor jednog od ponuđenih načina treba izvršiti u skladu sa potrebama.

Za transport većeg broja bala, postoji i prikolica koja je kao kavez otvoren samo sa jedne strane, tako da su bale više zaštićene od pada tokom procesa utovara i tokom transporta.

Prikolice za bale

Primena prikolica za bale

Prikolice za bale mogu da se koriste za transport sledećih vrsta tereta: bala, paleta i trupaca. Ipak, u praksi se najviše koriste za transport bala i paleta, zato što se veliki broj ovih objekata može složiti na jednu prikolicu za bale i masovno transportovati na drugu lokaciju. Što se tiče transporta trupaca, oni ipak predstavljaju pretežak teret.

Količina tereta koju želite da prevozite ovim prikolicama je ograničena težinom i visinom. Težinu tereta za transport uslovljava snaga vozila koje vuče prikolicu, a visinu uslovljava tehnička mogućnost slaganja tereta, kao i rizici od pada robe pri njenom prevozu.

Pošto sama prikolica za bale ne poseduje nikakvu automatiku, za sam utovar u nju je potrebno korišćenje neke druge poljoprivredne mehanizacije. Postoje utovarivači (mini utovarivači, teleskop utovarivači i slično), koji podižu teret i spuštaju ga na platformu prikolice za bale. Za utovarivanje paleta, najčešće se koriste viljuškari. Pomoću zateznih traka može da se označi najbolje mesto za postavljanje svakog pojedinačnog komada tereta.

Kada se teret utovari, preporučuje se upotreba zateznih pojaseva za pričvršćivanje. Zatezni pojasevi drže teret sigurnim i onemogućavaju da se lako sruši sa prikolice. Nakon utovara tereta, najbolje je uključiti sve zatezne pojaseve i zatim vizuelno proveriti da li je teret dobro zaštićen. Ako nije, treba ponoviti postupak. 

Kod samog utovara na prikolicu za bale, veoma je važno da utovar započnemo sa njene prednje strane, tamo gde se nalazi priključak za vučno vozilo. To je stvar čiste fizike: Teret koji je napred, stabilizuje teret, a previše tereta na zadnjoj strani platforme utiče na gubitak stabilnosti pri transportu, posebno u krivinama na putu. Što je teret veći, potrebno je vučno vozilo veće snage, a što je prevoz tereta hitniji, potrebno je je brže vučno vozilo.  

Pri utovaru je potrebna umešnost u slaganju i korišenju prostora. Bale ili palete treba slagati jednu do druge. To će omogućiti transport većeg broja komada, kao i veću stabilnost prilikom transporta. Moguće je napraviti dva sloja paleta na prikolici za bale ili najmanje 3 sloja bala. Svaki dodatni sloj robe čini da prikolica menja svoj centar težišta i povećava opasnost od njenog prevrtanja u zavojima na putu. Pored dobrog utovara na platformu, uspešan transport natovarene prikolice za bale zavisi još od snage vozila za vuču i od umešnosti i pažljivosti vozača koji njim upravlja. Prikolice za bale mogu se međusobno povezati kako bi formirale lanac. Ovo je nije lako postići, a i vožnju čini veoma teškom.

Prikolice za bale nemaju mehanizam za istovar. Moraju se istovariti pomoću drugih mašina. 

Naša kompanija nudi prikolice za bale: T-608/3 14t nosivosti; T-608/2 – 10t nosivosti (potpuno toplo pocinkovane konstrukcije, sa podom debljine 3mm, garantuju pouzdanost i izdržljivost za dugogodišnju upotrebu).

„AGRO CESLA“ Vam nudi pomoć u vezi sa svim pitanjima vezanim za izbor i kupovinu modernih, kvalitetnih i najboljih prikolica za bale. Pozovite nas.

Facebook
Twitter
LinkedIn