Prikljucne Mašine – Pojam i Podela

Priključne mašine

Poljoprivredne mašine delimo na: 

 • Pogonske – pomoću njih se pokreću ili vuku druge mašine (traktor)
 • Priključne  pomoću njih se obrađuje zemlja i ubiraju plodovi (plug, tanjirača, drljača, prskalica, sejalica, vadilica)
 • Kombinovane – imaju sopstveni pogon i istovremeno obavljaju više poslova (kombajni)
 • Specijalne – pomoću njih se vrši navodnjavanje i odvodnjavanje, transport proizvoda, prskanje zaštitnim sredstvima i sl.

Pojam priključnih mašina

Savremena poljoprivredna proizvodnja se ne može zamisliti bez upotrebe različitih priključnih mašina. To su mašine koje nemaju sopstveni pogon, već ih pokreću radne odnosno vučne mašine. Priključne mašine su namenjene za obavljanje  različitih konkretnih poslova u poljoprivrednoj proizvodnji, kao što su oranje, usitnjavanje, površinska obrada zemljišta, sejanje, rasturanje đubriva i sl. Jasno je da bez priključnih mašina proces proizvodnje u poljoprivredi ne bi mogao da se obavi na adekvatan način.

Podela priključnih mašina

Podela priključnih mašina u odnosu na poslove koje one obavljaju u poljoprivrednoj proizvodnji je sledeća:

 • Plugovi

Plugovi su namenjeni za oranje zemljišta. Najvažniji deo pluga je raonik. On zaseca zemlju horizontalno i vertikalno, a zatim je prevrće u brazdu. Tim prevrtanjem zemlje, omogućava se đubrivu da dopre u niže slojeve zemljišta i tamo se razgrađuje, što obezbeđuje bolji prinos. Oranje može biti plitko i duboko, a plugovi mogu biti jednobrazdni i višebrazdni.

 • Tanjirače

Tanjirače su oruđa koja služe za dopunsku obradu zemljišta i pogodne su za dopunsku obradu odmah posle grubog jesenjeg oranja. Tačnije, one vrše usitnjavanje zemljišta nakon oranja. To usitnjavanje zemljišta je od velike važnosti, pre svega zato što bi seme pored grubo izorane zemlje upalo na veću dubinu i ne bi izniklo. Radna tela tanjirače su konkavni tanjiri (diskovi) prečnika 40-70 cm, koji sadrže čistače namenjene skidanju zalepljene zemlje. Ti čelični tanjiri mogu biti glatki ili rebrasti i zadatak im je da drobe i melju zemlju prilikom prodiranja u nju. Za razliku od drljača i kultivatora, tanjirače okreču zemlju, pa tako zaoravaju biljne ostatke i naneto početno đubrivo. 

Tanjirače imaju dva ili četiri krila, a prema načinu vezivanja tih krila razlikujemo sledeće tipove tanjirača:

 • Tanjirače jednostrukog dejstva (ako su tanjiri na svim svojim krilima konkavnim delom okrenuti na jednu stranu),
 • Tanjirače dvostrukog dejstva (ako su tanjiri na različitim krilima svojim konkavnim delom ojkrenuti na razlilčite strane),
 • Simetrične i
 • Asimetrične.

Dubina rada tanjirače može da se podešava, a upotreba ove priključne mašine je najčešća kod pripreme zemljišta za setvu i za međurednu obradu u voćnjacima.

 • Drljače

Drljače su priključne mašine koje služe za površinsku obradu zemljišta posle oranja (usitnjavanje i ravnjanje zemljišta, razbijanje pokorice, zatrpavanje semena, uništavanje korova i raspoređivanje bačenog đubriva). Izrađene su od čelične rešetke na koju su pričvršćeni zupci.

Drljače mogu biti:

 • Klinaste

Ovo su najčešće korišćene drljače. Sastoje se od čeličnog rama sa zubima, koji mogu biti zaoštreni ili elastični. Ram sa zubima se naziva krilo, a drljače su najčešće trokrilne ili četvorokrilne. U zavisnosti od veličine i mase zuba, drljače mogu biti lake, srednje ili teške. 

 • Klateće

Ovo su nošene priključne mašine novijeg datuma. Sastoje se od dve ili više greda sa jakim klinovima, koje su vezane za vratilo traktora i pomeranjem levo-desno, klinovi energično sitne grudve zemljišta.

 • Rasturači đubriva

Služe za ravnomerno razbacivanje đubriva po zemljištu i pomažu mu da ujednačenije nadoknađuje hranljive materije  i poboljša hemijski sastav zemljišta.

Rasturači su prilagođeni vrsti (stajska, mineralna) i agregatnom stanju (čvrsta, tečna, gasovita) đubriva.

 • Sejalice

Ovo su priključne mašine kojima je zadatak da: 

 • se seme pravilno rasporedi  i obezbedi željeni broj biljaka po jedinici površine,
 • dubina setve bude odgovarajuća i ujednačena,
 • se zaseje određena količina semena po jedinici površine, 
 • se setva obavi u optimalnom agrotehničkom roku,
 • ne oštećuje seme prilikom setve više od 1%,
 • omogućavaju podešavanje potrebnog razmaka redova, dubine setve i razmaka semena i redovima kod širokorednih kultura itd.

U zavisnosti od potrebe proizvodnje i setve željene kulture, razlikujemo različite tipove sejalica: sejalice za setvu strnih žita, sejalice za setvu kukuruza, širokorednih kultura itd.

 • Priključne mašine za zaštitu bilja

Tu spadaju: prskalice, orosivači, rasprskivači, zaprašivači, zamagljivači itd. Ove mašine služe za zaštitu bilja od insekata, štetočina, bolesti i korova.

 • Mašine za ubiranje plodova

U ove priključne mašine spadaju: kosačice, berači kukuruza, vadilice (za krompir, repu, šargarepu i slično), prevrtači i skupljači sena, berači malina itd. Služe za prikupljanje plodova bez velikih oštećenja i rasturanja.

 • Freza

Ovo je priključna mašina dizajnirana za kontrolu korova u vinogradima i voćnjacima. Ima diskove pomoću kojih razbija zemljište blizu biljke, okopava i nagrće zemlju oko čokota ili voćke.

 

„AGRO CESLA“ Vam nudi pomoć u vezi sa svim pitanjima vezanim za izbor i kupovinu modernih, kvalitetnih i najboljih priključnih mašina. Pozovite nas.

Facebook
Twitter
LinkedIn