Koju Sortu Krompira Odabrati?

sorte krompira

Krompir je višegodišnja zeljasta biljka skrivenosemenica iz porodice pomoćnica. Uzgaja se u celom svetu jer predstavlja značajan izvor hrane za ljude i životinje. Jestive su samo njegove podzemne krtole, koje su veoma bogate skrobom, dok je ostatak biljke krompira otrovan (sadrži alkaloid solanin).

Poreklom je iz Južne Amerike, sa Anda, a u Evropu su ga doneli Španci sredinom 16. veka, gde je prvobitno korišćen uglavnom kao hrana za stoku. Ljudi su bili nepoverljivi i verovali da jedenje krompira izaziva bolesti. Francuski agronom Antoan Augustin Parmentje je proglasio krompir za hranu bogatih i naredio njegovo čuvanje pod vojnom stražom. Zahvaljujući tome, gladan narod je krao i jeo krompir. U Srbiju je krompir doneo Dositej Obradović na početku Prvog srpskog ustanka.

Za njegovu uspešnu proizvodnju i postizanje visokih prinosa najznačajnija su dva klimatska faktora: voda i temperatura. Visina prinosa ne zavisi samo od količine već i od rasporeda padavina u toku vegetacijskog perioda. Pored uticaja na prinos, voda utiče i na broj krtola, krupnoću i na njihov kvalitet. Ujednačeni raspored padavina je najpovoljniji jer se tada dobija veći broj jednoobrazovnih krtola, sa najvećim učešćem tržišnih krtola i najbolji finansijski efekat. 

Krompir se uzgaja u preko 120 zemalja i dnevno ga konzumira preko milijardu ljudi. 

Njegova hranljiva krtola sadrži skrob, vitamin C, vlakna, proteine i puno kalijuma. 

Vrste krompira

U svetu postoji oko 2000 sorti krompira, a njihovu podelu možemo sagledati na više načina:

 • Po boji pokožice: crveni i beli (žuti) krompir.
 • Po dužini vegetacije: – veoma rane sorte (imaju vegetaciju dužine 60-70 dana),

                                              – rane sorte (imaju vegetaciju dužine 70-90 dana),

                                              – srednje rane (imaju vegetaciju dužine 90-120 dana),

                                              – srednje kasne (imaju vegetaciju dužine 120-135 dana),

                                              – kasne (imaju vegetaciju dužine 135-150 dana) i 

                                              – veoma kasne sorte (imaju vegetaciju dužine preko 150 dana). 

 • Po načinu spremanja u kuhinji: krompir za kuvanje, pečenje i salatni krompir.
 • Po načinu raskuvavanja

– Tip A je za salatu, pri kuvanju krtola ostaje kompaktna i dobro se seče.

– Tip B – pri kuvanju krtola se sporo raspada i ima polubrašnavu strukturu, (korišćenje ovog tipa je najviše zastupljeno u domaćinstvu).

– Tip C je brašnav krompir pogodan za pire.

– Tip D je veoma brašnav i lako se raspada pri kuvanju (koristi se uglavnom u proizvodnji skroba i alkohola).

  • Po načinu upotrebe: stoni, stočni, industrijski (koristi se u prizvodnji pomfrita, čipsa, pirea, skroba i slično) i univerzalni.
  • Po veličini i dubini okaca,
  • Po obliku i veličini krtole,
 • Po vremenu upotrebe: Rane sorte su namenjene za svežu potrošnju (tehnološka zrelost), a kasne za čuvanje (fiziološka zrelost).
 • Po postojanosti boje posle kuvanja itd.

Šta određuje izbor sorte krompira?

 • Svežina semena. Ako je seme sveže, skoro svaka sorta krompira može biti dobar izbor.
 • Geografska regija (ne uspeva svaka sorta u svakoj regiji jednako). 
  • Otpornost sorte na bolesti koje su najčešće u regionu.
 • Očekivanost ukusa. Mada su neke sorte otpornije, neke druge su ukusnije.

Pregledajte našu ponudu poljoprivredne mehanizacije

Najpopularnije sorte krompira kod nas

Na sortnoj listi kod nas nalazi se oko 70 sorti. Mi imamo samo tri naše, te su u našoj proizvodnji dominantne strane sorte krompira:

 •  Rane sorte
  • Dragačevka (domaća sorta, sve manje u upotrebi),
  • Jaerla (vrlo rana prinosna sorta svetlo žute pokožice i boje mesa, pogodna za svežu upotrebu, vrlo dobro podnosi mraz),
  • Adora (vrlo rana sorta srednje krupnih gomolja ovalnog oblika, boja pokožice je žuta, struktura krompira je prilično čvrsta pa se ne raskuvava, odlično se skladišti),
  • Kleopatra (rana sorta, crvene pokožice, daje dobar prinos, pogodna za kuvanje, prženje, pečenje i odlična je za pomfrit),
  • Karera (rani krompir vrlo krupnih ovalnih krtola, boja pokožice kao i mesa je žuta, pogodan je za ona jela kod kojih, po obradi, krompir mora ostati tvrd: musaka ili salata),
  • Bellarosa (sorta krompira koja spada u veoma rane, ljuska joj je crvene boje i prekrivena je ne tako upadljivom mrežicom, ima veoma krupne krtole i jako bogate prinose – po ovim dobrim osobinama ova sorta je i opšte poznata).
 •  Srednje rane sorte
  • Jelica (domaća sorta),
  • Univerzal (domaća sorta),
  • Madeleine (krtole ove sorte su okruglo ovalnog oblika, odlično podnosi današnje klimatske uslove, najviše sušu, njena pokožica je žute boje i glatka je, meso ove sorte iste je boje kao i njena pokožica; pored brzog i velikog prinosa, sjajnih je kulinarskih osobina),
  • Liseta (vrlo rodna rana sorta koja se odlikuje velikim brojem izduženo ovalnih krtola, boja pokožice je žuta, a mesa svetlo žuta, pogodna je za pomfrit i kuvanje pri čemu ne menja strukturu i boju),
  • Amorosa (srednje rana sorta lepe crvene pokožice i svetlo žutog mesa, nije pogodna za duže skladištenje),
  • Kondor (vegetacija ove sorte je 110 dana, plodovi ove sorte su izrazito veliki, ovalnog oblika, duguljasti, pokožica joj je crvene boje i veoma je dobra za kuvanje, pečenje i druge načine pripreme, a isto tako koristi se i za industrijsku obradu),
  • Arnova.
 •  Srednje kasne sorte
  • Kenebek, 
  • Aladin (srednje kasna sorta izrazito crvena pokožice, zbog visokih i kvalitetnih prinosa (oko 50t/ha) vrlo brzo se raširila u proizvodnji),
  • Arizona  (i pokožica i njeno meso su žute boje, krtole su ovalnog pravilnog oblika, veoma su krupne i imaju plitka okca, otporna je na dosta bolesti i veoma je pogodna za gajenje na različitim tipovima zemljišta, a takođe uspeva u različitim klimatskim uslovima),
  • Fabula,
  • Frisia.
 • Kasne sorte
  • Dezire (vrlo adaptivna i kasna sorta, boja pokožice je crvena, a mesa svetlo žuta, gomolji su ovalno dugi i otporni su na sušu, pogodna je za kuvanje, pečenje i pomfrit),
  • Agria (jako popularna sorta, plodovi su duguljastog oblika, ovalni, krupni sa plitkim okcima, potkožica je žute boje, dok joj je i meso izrazito žuto, pogodna je za jelo, a koristi se i u industrijske svrhe),
  • Stemster, 
  • Ruset Burbanac, 
  • Bartina.

„AGRO CESLA“ Vam stoji na raspolaganju oko saveta i konsultacija pri Vašem izboru sorte krompira. Zadovoljstvo nam je da Vam pružimo pomoć u poboljšanju Vaše proizvodnje i postizanju što boljeg prinosa. Pozovite nas.

Facebook
Twitter
LinkedIn