Kako čuvati pesticide?

Kako čuvati pesticide

Ukoliko ste poljoprivrednik, a čak i ako niste, verovatno ste upoznati sa pesticidima, njihovoj upotrebi i njihovim rizicima. Od opasnih toksičnih isparenja do sprečavanje nepoželjnog izlivanja hemikalija, pesticidima se mora pravilno rukovati i skladištiti kako bi se smanjio rizik za vaše zdravlje, vašu imovinu i okolinu. Bilo da se bavita samo sa nekoliko posuda pesticida ili imate šupu punu IBC kontejnera za skladištenje, objasnićemo vam neke osnovne smernice i kako čuvati pesticide na bezbedan i proveren način.

Šta su pesticidi?

Naširoko korišćeni u poljoprivrednim industrijama, farmama i privatnim imanjima, pesticidi su supstance koje štite biljke od štetnih ‘štetočina’. „Štetočine“ mogu uključivati insekte, životinje ili gljive, ovisno od okruženja. Pesticidi pružaju ciljanu zaštitu od različitih štetočina, uključujući skakavce, voćne mušice, bube, miševe, pacove, korov, viruse, bakterije ili gljivice.

Pošto pesticid sadrži aktivni sastojak koji ometa prirodnu funkciju organizma, pesticid može efikasno da ubije štetočine — čime štiti biljku od oštećenja.

Pesticidi se mogu proizvoditi u mnogim oblicima, uključujući tečnosti, granule, pelete, prah ili gasove.

Postoji nekoliko vrsta pesticida koji se obično koriste u Srbiji. Neke od vrsta pesticida uključuju:

 • Herbicide
 • Insekticide
 • Fungicide
 • Antimikrobna sredstva
 • Biopesticide
 • Sredstva za dezinfekciju
 • Moluscicide
 • Repelente
 • Rodenticide
 • Sredstva za zaštitu drveta

Rizici povezani sa pesticidima

Naše zdravlje je glavni razlog zašto je pitanje “kako skladištiti pesticide” važno. Ključni rizik povezan sa rukovanjem i skladištenjem pesticida je toksično dejstvo na ljudsko telo. Poljoprivrednici ili radnici izloženi pesticidima mogu biti izloženi riziku od kratkoročnih i dugoročnih zdravstvenih problema. Procenom nivoa toksičnosti proizvoda koji koristite i rizika od izlaganja, možete odrediti rizik koji pesticidi predstavljaju za vaše zdravlje.

Hemikalije kao što su organofosfati generalno imaju visok nivo toksičnosti, dok piretrini imaju nizak nivo toksičnosti. Sprovođenje procene rizika kako bi se utvrdilo da li možete da eliminišete ili smanjite rizik zamenom vašeg određenog pesticida manje toksičnom hemikalijom je uvek preporučljivo.

Postoji nekoliko načina na koje toksični pesticidi mogu ući u ljudsko telo, uključujući:

 • Udisanje– kada osoblje udahne hemijske pare, uzrokujući oštećenje respiratornog sistema i oštećenje očiju
 • Apsorpcija– opasne hemikalije se apsorbuju u krvotok kroz kontakt sa kožom
 • Gutanje – slučajno gutanje čak i malih količina pesticida može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija i smrti

Kada koristite pesticide u tečnom obliku, takođe morate uzeti u obzir obezbeđivanje adekvatnog zadržavanja izlivanja. Prodavnice pesticida treba da budu opremljene odgovarajućim sredstvima kako bi se pomoglo u suzbijanju i upravljanju bilo kakvim izlivanjem hemikalija na radnom mestu.

Ako su vaši pesticidi klasifikovani kao Zapaljive tečnosti, takođe morate smanjiti rizik od požara ili eksplozije. Iako neće svaki pesticid biti klasifikovan kao zapaljiv, neki se mogu zapaliti u prisustvu izvora paljenja i izazvati požar, oslobađajući toksične pare, gasove i dim.

Da biste smanjili rizik od požara sa zapaljivim tečnostima, uvek čuvajte zapaljive hemikalije dalje od izvora paljenja. Ovo je još jedan razlog zbog kog je važno promisliti kako čuvati pesticide.

Kako čuvati pesticide?

Kako čuvati pesticide u mnogome zavisi od broja hemikalija koje skladištite. Možete izabrati da svoje hemikalije smestite unutra ili spolja. Opcije skladištenja pesticida uključuju i ormare i prodavnice.

Ispod su neke opcije skladištenja pesticida koje možete razmotriti za svoju farmu ili radno mesto:

 • Ormar za pesticide – ovaj orman se može koristiti za unutrašnje ili spoljašnje okruženje i opremljen je oznakama za pesticide
 • Unutrašnji sigurnosni ormar – u zavisnosti od klase opasnih materija vaših pesticida, možete izabrati da čuvate manje količine pesticida u zatvorenom prostoru
 • Spoljni sigurnosni ormarić – ovi ormari su dizajnirani i izrađeni za spoljašnje okruženje i mogu se prilagoditi specifičnim klasama opasnih materija
 • IBC kontejner za skladištenje hemikalija – pogodno za unutrašnje ili spoljašnje skladištenje velikih količina pesticida
 • Kontejner za opasne materije – DG kontejner može biti konstruisan da ispuni zahteve vaše hemijske klase

Opšte smernice za bezbedno skladištenje pesticida

Odabir odgovarajućeg skladišta pesticida samo je prvi korak u hemijskoj bezbednosti. Takođe treba da uzmete u obzir sledeće smernice u razmatranju kako čuvati pesticide i drudge poljoprivredne hemikalije:

 • Čuvajte pesticide u propisno obeleženim, usaglašenim kontejnerima
 • Nemojte čuvati hemikalije u blizini poljoprivredne mehanizacije kako ne bi došlo do slučajnog prolivanja i oštećenja kontejnera
 • Uverite se da su ormari i skladišna mesta neoštećeni i označeni da sadrže opasne materije i drudge potrebne sigurnosne oznake
 • Takođe, označite svoje ormariće sa znakom pesticida
 • Držite Bezbednosni list na bezbednom mestu u blizini skladišta radi lakšeg pristupa osoblju i službama za hitne slučajeve
 • Ne čuvajte kontejnere za pesticide na direktnoj sunčevoj svetlosti, jer to može dovesti do paljenja
 • Osoblje treba da bude obučeno za bezbedno rukovanje i skladištenje pesticida
 • Uverite se da vaše osoblje ima odgovarajuću LZO kada rukuje hemikalijama
 • Razviti i održavati procedure za hitne slučajeve u slučaju izlivanja ili požara
 • Objekti za hitnu dekontaminaciju mogu biti potrebni u zavisnosti od klase i količine skladištenog pesticida
Facebook
Twitter
LinkedIn