Inovacije u poljoprivredi koje pristižu u 2023

Inovacije u poljoprivredi

Tokom prethodnih decenija, situacija se drastično promenila i videli smo nove inovacije u poljoprivredi – kako u svetu, tako i kod nas. Mnogobrojni napreci u tehnologiji glavni su razlog i povod ovim pozitivnim promenama. 

U prošlosti, poljoprivrednici su se oslanjali samo na tradicionalne načine obrade zemljišta i uzgajanja biljnih kultura. Ručni rad i ručni alati danas nisu više u fokusu. 

Nasuprot ovome, danas se upražnjavaju prakse daleko sofisticiranije i pogodnije za poljoprivrednike. Najnovije tehnološke inovacije nastavljaju da čine poljoprivredu sve naprednijom granom privrede. U nastavku otkrijte koje inovacije možete očekivati u narednoj godini. 

Precizna poljoprivreda

Koncept poljoprivredne proizvodnje čiji je fokus na selektivnoj obradi manjih površina unutar proizvodne parcele naziva se precizna poljoprivreda. Uz pomoć automatizacije i posebnih alatki, poljoprivrednici mogu kvalitetnije da prate promene na zemljištu i da reaguju na vreme. 

Informacione tehnologije, raznovrsni senzori, satelitska navigacija, kao i prrecizna analiza uzoraka samo su neki od faktora koji čine preciznu poljoprivredu tako revolucionarnom. Ove tehnologije moguće je korisiti za sve gajene kulture. Ipak, najveću primenu do sada imale su u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji. 

Automatizacija procesa i sigurnost u kvlaitet proizvedenog su glavni ciljevi precizne poljoprivrede. Zahvaljujući pouzdanoj analizi uzorka i mogućnosti da se rad prati u realnom vremenu, ovaj koncept dobija sve više na popularnosti. 

U nekim delovima sveta, koncept je popularan i rasprostranjen. Ipak, od 2023. godine se očekuje da ceo svet počne da ga uvodi. 

Vertikalna poljoprivreda 

Vertikalna poljoprivreda vrtoglavo brzo postaje jedna od najpopularnijih poljoprivrednih praksi. Kako se odnosi na proizvodnju kultura u zatvorenom prostoru, sama ideja je revolucionarna. Ova praksa dozvoljava uzgajivačima da koriste resurse na oe se ranije nisu mogli osloniti. 

Ovde se koriste vertikalne strukture poput polica. Na taj način, koristi se manji prostor za uzgoj veće količine biljke. U zatvorenom prostoru, moguće je uspostaviti veću kontrolu nad uslovima uzgoja. Temperatura i vlažnost vazduha lako se regulišu, a uz pomoć mnogobrojnih senzora prate i najsitniji detalji i promene. 

Vertikalna poljoprivreda idealan je način proizvodnje za gradove – posebno one prenatrpane. Efikasniji sistemi navodnjavanja, kao i ozbiljne uštede novca i vremena samo su neke od prednosti ovog sistema proizvodnje. 

Automatizacija farme 

Automatizacija farme odnosi se na upotrebu mašina, robotike i auomatizovane opreme da bi se pospešile poljoprivredne operacije. Glavni razlog zašto je automatizacija dobra ideja za svaku farmu jeste taj što drastično pospešuje efikasnost.

Uz veću upotrebu mašina, postiže se veća preciznost. Ne samo to, već se na ovaj način, lakše izbegavaju greške i odrađuje se veća količina posla za mani vremenski period. 

Samim tim, troškovi na poljoprivrednom gazdinstvu se smanjuju. Napredne tehnologije često mogu i da upozore na potencijalnu štetu ili problem na vreme. Ovim putem, svakom problemu se može pristupiti preventivno, što dalje smanjuje troškove. 

Neke od alatki koje se očekuju u budućnosti su robotski traktori (traktori bez vozača), automatske hranilice i mnoge druge korisne tehnologije. 

Regenerativna poljoprivreda

Kada su inovacije u poljoprivredi u pitanju, treba pomenuti i regenerativnu poljoprivredu. Ovaj vid proizvodnje odnosi se na praksu kojom se povećava vlažnost zemljišta i njegov kapacitet da zadržava ugljenik.

Na ovaj način, zemljište postaje plodnije, razvija veću otpornost i stvara se bolja biološka raznovrsnost. Zahvaljujući isključivo organskim đubrivima, i ekosistem oko zone proizvodnje je zaštićen i zdrav. 

Postoji nekoliko principa na kojima se regenerativna poljoprivreda zasniva. To su neprekidna pokrivenost tla, raznoliki plodoredi, živo korenje, minimalna obrada i integracija stanovnika tla. 

Kako su ciljevi ove vrste proizvodnje poboljšanje kvalitetat i kvantiteta prinosa, kao i smanjenje troškova, očekuje se da bude široko prihvaćena širom planete. 

Veštačka inteligencija 

Ne možemo spomenuti inovacije u poljoprivredi bez pomena veštačke inteligencije. Rapidan razvoj veštačke inteligencije menja situaciju u svakoj industriji. Privreda, a posebno poljoprivreda, nije izuzetak u ovom slučaju. Sistemi bazirani na veštačkoj inteligenciji se već neko vreme koriste u poljoprivredi. 

Oni mogu služiti za sakupljanje i analizu podataka, precizne prognoze prinosa, kao i za operacije poput uklanjanja korova i optimizacije rasporeda navodnjavanja.

Analiza podataka možda je i najvažniji aspekt ovde. Zahvaljujući pouzdanoj analizi, moguće je donosti najbolje odluke i planirati poljoprivredne aktivnosti onako kako treba. 

Hidroponika

Na kraju, sistem koji donosi revoluciju u gajenju biljaka jeste hidroponika. Ova proizvodnja fokusira se na uotrebu hemijski nereaktivnih supstanci i inertnih supstrata. Takođe, hidroponika podrazumeva gajenje biljaka u zaštićenom prostoru – najčešće stakleniku. 

Kao podloge za ovaj vid proizodnje, koriste se mineralna vuna, pesak, perlit, vermikulit i granitni šljunak. Kako ne traži puno prostora, hidroponska proizvodnja idealna je za urbane sredine. Ovakva proizvodnja već je široko poznata, ali njeno vreme se tek očekuje u godinama pred nama. 

Poljoprivredna tehnollogija se menja iz dana u dan. Nauka nam dozvoljava da obavljamo poslove efikasnije, brže i kvalitetnije. Ove inovacije u poljoprivredi učiniće da se ona vrtoglavo brzo modernizuje i novi načini proizvodnje pozitivno utiču na razvoj industrije.

Facebook
Twitter
LinkedIn