Žitne mehaničke sejalice

Glavne karakteristike GRANO:

Mehanička sejačica za setvu žitarica, uljane repice, soje, lucerke i druge silaže. Ovo je kompaktna sejačica koja se može koristiti čak i sa traktorima male snage, dostupna je sa radnim širinama od 2,5 do 6 metara.