Sejalice krutog rama

Glavne karakteristike MS 8100 i MS 8200:

Precizne pneumatske sejalice sa krutim ramom (za setvu kukuruza, suncokreta, soje, repe, uljane repice…)

Ovaj tip sejačice dostupan je:

  • Od 2 reda na 70cm do 8 reda na 50cm razmaka – kruta greda (kod modela 8200 EASY SET sistem)
  • Od 8 reda na 70cm do 12 reda na 70cm razmaka -dupla kruta greda (kod modela 8200 EASY SET sistem)

Kod modela MS 8100 baterije su montirane direktno na glavnu gredu, čime je postignuta kompaktnost i smanjena težina.

MS 8200 kreirana je sa ciljem da učini proces podešavanja međurednog razmaka lakim i brzim, ovo je omogućeno putem hidraulički pogonjenog sistema EASY-SET (patentiranog od strane MaterMacc-a).