Podrivači

Podrivači

Ovaj tip mašina namenjen je radu na većoj dubini (do 50-60 cm), kako bi se probio takozvani plužni đon. Posebno konstruisani radni organi koji su pod uglom od 45° čine Dondi podrivač posebno efikasnim – pored lake penetracije u zemljište omogućava i smanjen otpor jer zemlja nesmetano klizi preko radnih tela. Zadnji valjak je hidraulički […]

Kopači Kanala

kopaci kanala

Već 40 godina Dondi kopači kanala prepoznatljivi su kao vodeći proizvodi na polju proizvoda namenjenih odvođenju i dovođenju vode. Dostupni su u opciji sa jednim rotacionim diskom, jednim rotacionim diskom i pomoćnim diskom sa kontra strane, sa dva rotirajuća diska, kao i sa vertikalno postavljenim diskom za veće dubine kopanja. Srce ovih mašina čini prenosni […]