T-617/5 – 12T i 14T Nosivosti

Agro Prikolice

12T KATALOG / 14T KATALOG  Jednokraka prikolica T-617/4 čvrsta je konstrukcija dizajnirana za rad u svim uslovima. Tesna kutija za utovar omogućava transport svih vrsta materijala, uključujući sitna zrna, bez potrebe za dodatnim zaptivkama. Opis Vatreno POCINKOVANA prikolica. – debljina lima od stranica 5mm– debljina lima poda 4mm– visina stranica 1000+500mm– trostrano kipovanje  Tehničke karakteristike Nova: DaUkupna […]

T-617/4 – 12T i 14T Nosivosti

12T KATALOG / 14T KATALOG Jednokraka prikolica T-617/4 čvrsta je konstrukcija dizajnirana za rad u svim uslovima. Tesna kutija za utovar omogućava transport svih vrsta materijala, uključujući sitna zrna, bez potrebe za dodatnim zaptivkama. Opis Vatreno POCINKOVANI ram. – vešanje na paraboličkim gibnjevima – amortizujuća ruda sa hidrauličkim držačem – debljina lima poda 5mm – debljina […]