Sejalice krutog rama

Sejalice krutog rama

Glavne karakteristike MS 8100 i MS 8200:

Precizne pneumatske sejalice sa krutim ramom (za setvu kukuruza, suncokreta, soje, repe, uljane repice…)

Ovaj tip sejačice dostupan je:

  • Sa od 2 reda na 70 cm do 8 redova na 50 cm razmaka - kruta greda (kod modela 8200 EASY SET sistem)
  • Sa od 8 redova na 70 cm do 12 redova na 70 cm razmaka - dupla kruta greda (kod modela 8200 EASY SET sistem)

Kod modela MS 8100 baterije su montirane direktno na glavnu gredu, čime je postignuta kompaktnost i smanjena težina.

MS 8200 kreirana je sa ciljem da učini proces podešavanja međurednog razmaka lakim i brzim, a to je omogućeno putem hidraulički pogonjenog sistema EASY-SET (patentiranog od strane MaterMacc-a).

Kontaktirajte nas!

Adresa:

Rumenački Put 5
21201 Rumenka, Srbija

Broj telefona:

+381 21 622 5095

E-mail:

office@agrocesla.com