Malčiranje – Prednosti I Mane

malčiranje

Šta je malč?

Malčiranje je jedno od sredstava zaštite koje koristimo da zaštitimo naše biljke od nepovoljnih faktora životne sredine, koji bi inače mogli da utiču na normalan razvoj naših useva. Ono predstavlja i jednog od najboljih poljoprivrednikovih saveznika, jer ne samo što sprečava rast štetnih korova, zadržava vlagu i izoluje zemljište od naglih kolebanja temperature, već pomaže i u borbi protiv mraza. Osim toga, u zavisnosti od vrste, može dodati organsku materiju zemljištu povećavajući njegov kvalitet. Malčiranjem se prinos  može povećati i do 50%.

Malčiranje takođe može pomoći da ulepšate svoju baštu ili voćnjak i date im „organizovaniji“ i „uredniji“ izgled. Ako odaberete pravu vrstu materijala koji ćete koristiti u ovoj tehnici, osim što joj daju bolji izgled i kvalitet, oni mogu raditi kao kontrast boje i teksture.

Zašto se koristi malč?

Pokrivanje terena različitim metodama i materijalima ima za cilj zaštitu zemljišta, a posebno podzemnog dela (korena) biljke od niskih temperatura, ako se koristi u jesenje-zimskom periodu. Ovo drastično smanjuje rizik od uginuća biljke pri prvim hladnoćama ili mrazevima. Ako se, pak, koristi u letnjem periodu, malčiranje sprečava gubitak vlage iz zemljišta isparavanjem i na taj način voda ostaje u zemljištu na raspolaganju biljci. Još jedan aspekt koji treba uzeti u obzir je smanjeni razvoj korova. Zahvaljujući malčiranju, korov ne može pravilno da diše i dobije svetlost. Ovo sprečava njihov opstanak, favorizujući rast naših useva bez rizika od konkurencije. Malčiranje takođe smanjuje ispiranje hranljivih materija, držeći ih bliže korenu naših useva, poboljšavajući njihovo fitosanitarno stanje i sprečavajući prisustvo bakterija, virusa i zemljanih namatoda. Na kraju krajeva, povoljno utiče na obim, ranost, zdravlje, količinu i kvalitet biljne proizvodnje.

Koji materijali se koriste za malčiranje?

Malčiranje može da se obavlja:

Organskim materijalima:

Prirodni materijali se ne mogu lako rasporediti između biljaka i zahtevaju mnogo ručnog rada, tako da su troškovi i logistički problemi ograničili upotrebu organskog malča na manje površine zemljišta.

Organski materijali su najčešće: otkosi trave, slama, lišće, kora drveća, borove iglice, piljevina, kompost itd.

Pokošena trava se stavlja u sloju 1-4 cm oko biljke. Ona na prirodan način obogaćuje zemljište azotom i drugim hranljivim materijama. Smanjuje pucanje plodova, pa je to razlog zašto ima posebnu primenu u proizvodnji paradajza i plavog patlidžana. Pažnja! Njena duga primena povećava kiselost zemljišta.

Slama pomaže tako što reflektuje svetlost prema biljkama, upija vodu i dobar je izolator. Takođe ima prednost što je to jednostavan malč za upotrebu, a i veoma je atraktivanog izgleda.

Suvim lišćem se malčira na debljinu 5-8 cm. Lišće se lako razlaže u humus. Pažnja! Lišće oraha i hrasta sadrže otrovne supstance, pa biljke mogu uvenuti.

Kora drveća: ova vrsta materijala se sporo razgrađuje i daje vašem voćnjaku „sređeniji“ izgled. Međutim, treba napomenuti da glodari (posebno miševi) vole ovu vrstu pokrivača. 

Neorganskim materijalima:

Neorgansko malčiranje može da se vrši šljunkom ili se vrši uz pomoć plastičnih folija, različitih veličina i boja, u zavisnosti od potreba pojedinačnih useva. Folija za malčiranje je apsolutno neophodna komponenta, posebno kod malih i srednjih useva, kako bi se ažurnošću, proizvodnjom i visokim kvalitetom, uz minimalne troškove, povećao intenzivan karakter.

Šljunak: pomaže u odbijanju glodara, smanjuje isparavanje vode u zemljištu i minimizira rast korova.

Upotreba plastične folije u svrhu malčiranja danas preovlađuje. Štiti zemlju i biljke od visokih, odnosno niskih temperatura i od korova, ali ne hrani tlo i ne razgrađuje se.

 Prednosti malčiranja

 • Regulisanje temperature. 

Jedan od ciljeva upotrebe malča je uticanje na temperaturu zemljišta. Crna, bezbojna ili siva, folija privlači sunčevu svetlost koja zagreva tlo. Rast vegetacije pod malčem će biti brži u poređenju sa biljkama bez malča. Prvi plodovi sa malčovanog useva moći će da se uberu 7 do 14 dana ranije u odnosu na plodove sa useva bez malčiranja.

 • Kontrola korova. 

Pomoću folije se može kontrolisati neželjeni korov koji se takmiči sa biljnim kulturama. Crni malč sprečava svetlost da dopre do površine zemljišta, što je štetno za rast korova. Bezbojni malč u izvesnoj meri sprečava rast korova, kroz visoke temperature koje se postižu u unutrašnjosti, uz nedostatak kiseonika i visoku vlažnost.

 • Regulacija vlažnosti zemljišta.

Folija za malčiranje sprečava gubitak vlage u zemljištu u sušnim godinama i izbegava višak vode u zoni korena tokom kišnih perioda. Upotreba folije može smanjiti količinu utrošene vode i učestalost navodnjavanja, a može pomoći i u smanjenju broja bolesti i štetočina, poput gljivica koje se javljaju usled prekomerne vlage.

 • Smanjenje gubitaka đubriva u zemljištu. 

Zbog viška vode u zoni korena, đubriva se mogu isprati infiltracijom vode u zemljište. To se obično dešava na peščanim, laganim zemljištima. U rupice napravljene u malč foliji nakon presađivanja sadnica mogu se dodati granulirana đubriva.

 • Dobijanje visokokvalitetnih plodova. 

Malč folija sprečava kontakt između ploda i zemlje, čime se izbegava mrlje, plesni ili oštećenje ploda. 

 • Smanjenje zbijenosti tla. 

Zemljište prekriveno malč folijom ostaje u velikoj meri rastresito.

 • Smanjenje oštećenja korena rezanjem. 

Malč folija sprečava da se korenje seče poljoprivrednim alatima i opremom tokom okopavanja zemljišta.

 • Sprečavanje stvaranja pokorice i popravljanje strukture zemljišta.
 • Povećanje aktivnosti mikroorganizama u plodnom sloju zemljišta.

malčiranje

Mane malčiranja

 • Dodatni troškovi.

Kupovinom folije se eliminišu troškovi za herbicide, opremu, gorivo i brojnih radnih sati, ali  čak i ako je cena folije relativno niska, tu su troškovi mašine za posipanje folije i oblikovanje traka (ako to ne želite da radite ručno). 

 • Predebeo malč izaziva truljenje korena.

Usled veće vlažnosti tla seme neće moći da klija i pravilno niče, naročito kod tla koje ima visok postotak gline. Tako zbog prevelike količine vode može doći do truljenja korena biljke.

 • Češća je pojava gljivica.

Ako je malč preblizu biljke, dolazi do truljenja i pojave gljivičnh oboljenja. 

 • Sporije klijanje semena biljaka.

Malč može izazvati usporeno klijanje semena i rast biljaka koje iziskuju malo veću temperaturu zemljišta.

 • Malč privlači glodare i puževe.

Vlažni malč je mamac za glodare, puževe, mrave i termite.

 • Neke vrste malča čine tlo kiselim.

To se posebno odnosi na pokošenu travu i borove iglice.

 • Malč širi neprijatan miris.

Neprijatni mirisi su rezultat rada anaerobnih bakterija. 

 • Teškoće uklanjanja i odlaganja plastične folije na kraju proizvodnog ciklusa.

Ovo zahteva velike troškove za fizički rad radnika i plastične folije se moraju odlagati uz poštovanje određenih propisanih kriterijuma i normi. Te norme ponekad zahtevaju održive troškove samo od intenzivnih poljoprivrednih preduzeća (kao što su staklenici i rasadnici).

„AGRO CESLA” Vam nudi pomoć u vezi sa svim pitanjima vezanim za malčiranje, kao i efikasnu podršku uz savete i konsultacije. Kontaktirajte nas!

Facebook
Twitter
LinkedIn