Kopači kanala

Već 40 godina Dondi kopači kanala prepoznatljivi su kao vodeći proivodi na polju proizvoda namenjenih odvođenju i dovođenju vode. Dostupni su u opiciji sa jednim rotacionim diskom, jednim rotacionim diskom i pomoćnim diskom sa kontra strane, sa dva rotirajuća diska, kao i model sa vertikalno postavljenim diskom za veće dubine kopanja.

Srce ovih mašina čini prenosni mehanizam specijalno dizajniran i izrađen od najkvalitetnijih materijala kako bi se omogućio siguran i efikasan rad mašine bez buke