Kalendar Radova U Voćnjaku i Vinogradu

vocnjak jabuke

Poznato nam je da uspešnoj berbi voća i grožđa prethodi mukotrpan i posvećen rad. Sada je poljoprivrednicima u voćarstvu i vinogradarstvu kao zasebnim poljoprivrednim granama znatno lakše. Tu se pre svega misli na dugogodišnje rezultate istraživanja čitavih timova stručnjaka, kao i iskusnih voćara i vinogradara, koji su na osnovu svog rada postavili neke norme, pravila […]

Mašine u Voćarstvu i Vinogradarstvu

vinograd

Značaj uvođenja mašina u voćarstvo i vinogradarstvo Uvođenje savremene poljoprivredne mehanizacije ima sve važniju ulogu u poljoprivredi, budući da je fizička radna snaga sve skuplja i sve manje je ima. Modernizacija je od izuzetnog značaja u svim granama poljoprivrede. U ovom tekstu ćemo se pozabaviti učinkom savremenih mašina u voćarstvu i vinogradarstvu. Korišćenje savremenih mašina […]