Poljoprivredne Mašine Za Žetvu

Mašine za žetvu

Žetva Žetva predstavlja završnu fazu u proizvodnji ratarskih kultura, tj. prikupljanje plodova i stabljika ratarskih useva. Da bi se izvukao maksimum, kako kvantiteta, tako i kvaliteta, neophodno je tačno odrediti vreme žetve. Nekada je žetva obavljana isključivo ručno. Takva žetva je zahtevala veliki broj radne snage i časova rada. Oruđa koja su se tada koristila […]

Prikolice Za Bale – Podela I Primena

Prikolice za bale

Baliranje Baliranje predstavlja postupak kojim se sakupljeno seno, trava ili slama sakuplja, pretovara u balirke i zamotava u bale koje su pogodne za utovar, transport i skladištenje. Bale mogu biti u dva oblika: kubičnom ili cilindričnom. Svaka bala ima kapacitet od 4.000 litara. Razvoj poljoprivredne mehanizacije ima za cilj stalno donošenje mnogobrojnih rešenja prilagođenih određenoj […]

Mašine u Voćarstvu i Vinogradarstvu

vinograd

Značaj uvođenja mašina u voćarstvo i vinogradarstvo Uvođenje savremene poljoprivredne mehanizacije ima sve važniju ulogu u poljoprivredi, budući da je fizička radna snaga sve skuplja i sve manje je ima. Modernizacija je od izuzetnog značaja u svim granama poljoprivrede. U ovom tekstu ćemo se pozabaviti učinkom savremenih mašina u voćarstvu i vinogradarstvu. Korišćenje savremenih mašina […]

Odabir i Podešavanje Sejalica Za Siguran Rod

Odabir i podešavanje sejalica za siguran rod

Sejalice – pojam i podela Dobra obrada zemljišta je glavni preduslov za lakše i uspešnije nicanje useva. Te predradnje obavljaju poljoprivredne mašine pod nazivom setvospremači. Sejalice su priključne mašine koje omogućavaju postavljanje semena u  zemlju uz optimalne uslove za rast i razvoj biljke i time ispunjavaju preduslov za postizanje što većih prinosa po jedinici površine. […]

Prikljucne Mašine – Pojam i Podela

Priključne mašine

Poljoprivredne mašine delimo na:  Pogonske – pomoću njih se pokreću ili vuku druge mašine (traktor) Priključne  pomoću njih se obrađuje zemlja i ubiraju plodovi (plug, tanjirača, drljača, prskalica, sejalica, vadilica) Kombinovane – imaju sopstveni pogon i istovremeno obavljaju više poslova (kombajni) Specijalne – pomoću njih se vrši navodnjavanje i odvodnjavanje, transport proizvoda, prskanje zaštitnim sredstvima […]

Nošene Prskalice

Nošene Prskalice

Iako se čini da je u svetu prskalica sve već izmišljeno i da više ne postoje nove ideje, to ipak nije slučaj. Primer je Arag, kompanija koja usavršava sistem tehnologije koja omogućava mešanje sredstava za zaštitu useva i đubriva direktno na distributivnoj liniji prskalice, upravljajući odvojeno čistom vodom prisutnom u rezervoaru i kontejnerima sa proizvodima. […]

Prikolice: Poljoprivredni Transport

poljoprivredni transport

Uporedo sa rastom obima poljoprivredne proizvodnje, javila se potreba za poboljšanjem uslova poljoprivrednog transporta. Zato proizvođači poljoprivrednu transportnu opremu i prikolice neprestano razvijaju u pogledu nosivosti, povećavajući obim tereta, proširujući upotrebu tehnologije i smanjujući oštećenja gazećeg sloja. U poljoprivredi, težina transportovanih useva (žitarice, krtole, voće itd), nusproizvoda (slama, stajsko đubrivo itd) i ulaznog materijala (đubriva, […]

Kalibracija prskalica

U sprovođenju tretmana zaštite bilja dobrom kalibracijom obezbeđuje se željeno  nanošenje rastvora preparata, to jest optimalno korišćenje zaštitnog sredstva.  Takođe, na ovaj način smanjuje se i negativno dejstvo na usev s aspekta  zdravstvene bezbednosti, a poštuju se i norme u vezi sa zaštitom životne sredine. Ako je prskalica dobro kalibrisana, kraju parcele rezervoar treba da […]

Vučene Prskalice

Prskalice

Vučene prskalice su uređaji koji nam omogućavaju jednostavno rukovanje i pravilnu kontrolu izvođenja radova na zaštiti bilja i đubrenju na poljoprivrednom zemljištu. S obzirom na njihov značajan kapacitet, omogućen nam je rad na velikim površinama zemljišta sa visokim učinkom. Precizne mlaznice, ventili za regulaciju, pumpa i dodatna oprema mašine koja se nalazi na prskalici, garantuju […]

Agro Prikolice

Agro Prikolice

Prikolica je vučeno priključno vozilo koje je predviđeno da bude priključeno vučnom motornom vozilu. Ima jednu ili više osovina sa točkovima koje mogu biti neupravljive, upravljive i samoupravljive, dok točkovi na osovini mogu biti jednostruki i dvostruki. Sve prikolice rade zajedno sa kombajnima, utovarivačima, dizalicama i ostalim vozilima. Njihov dizajn ne pruža funkciju samoistovara-utovara, bez […]